Program – PPT-lederkonferansen 2020

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - om samhandling og realisering av målet

Konferansier: Ronny Brede Aase

09.00 Registrering

10.00 Velkommen ved Statped

10.10 Tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Kunnskapsdepartementet har ordet

10.30 Klokkertro under lupen
Eva Simonsen

11.00 PP-tjenestens mandat – to ulike oppgaver, eller to siden av samme sak?
Marianne Sandvik Tveitnes

11.30 Pause

11.50 Når hverdagens faglige og ledelsesmessige utfordringer møter politiske intensjoner og mål. Samtale om kunnskapsbasert tidlig innsats

  • Melaine Kirmessstudieleder, ISP 
  • Kunnskapsbasert tidlig innsats - en tverrfaglig pedagogisk-psykologisk tilnærming, Stephen von Tetezchner, proffersor UiO
  • Forutsetninger for at PPT skal lykkes med å være tettere på skole og barnehageKjetil Andreas Hansen, leder Karmøy PPT
  • Kvalitetskriteriene og felles ansvar, Kim Aas, rektor Stigeråsen skole
  • Hilde M Schjerven virksomhetsleder for oppvekst, Færder kommune

12.50 Lunsj

13.50 Tidlig innsats vs. å reparere -slik lykkes vi med tidlig innsats gjennom samhandling og arbeidsfellesskap – CASES

«Se meg! Like meg! Lær meg!» 
Presentasjon av Tromsø kommunes plan for Inkluderende og helhetlig praksis i barnehage, skole og PPT. Tidlig innsats, barnas kunnskap og medskaping og kvalitetskriterier for barnehage, skole og PPT.
Rolf Øistein Barman-Jenssen, Enhetsleder PPT Tromsø

Flere cases kommer

15.00 Pause

15.20 Fagfornyelsen – om status og målsettinger
Hege Nilssen, direktør, Utdanningsdirektoratet

15.50 Den nye  Opplæringsloven – perspektiver i NOUen
Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis  Institutt for offentlig rett, UiO

16. 20 Pause

16.35 "Ludvig og de gode hjelperne"
Ragnar Skau, pappa

17.05 Musikalsk avslutning ved Dissimilis

17.30Takk for i dag

TEMA: Ledelse i endring

09.00 Velkommen

09.10 Den vanskelige implementeringen: Utfordringer når reformideer i oppvekstsektor skal omskapes til varig bedre skole og barnehagepraksiser
Kjell Arne Rørvik, UiT

09.55 Pause

10.10 Ledelse og system fra et brukerperspektiv
Sverre Fuglerud, Blindeforbundet

10.40 Pause

11.00 PP-tjenesten mellom bakkar og berg
Erik Stene, Fylkesmannen i Trøndelag

11.45 Lunsj

12:45 Ledelse kultur  og endring
Tore Hillestad, programdirektør  NHH og fagansvarlig i UDIR programmer

14.30 Pause

14.45 Tenke sjæl, Trond-Viggo Torgersen

15.30 Takk for i dag

Meld deg på her.