Smittevern og gjennomføring – PPT-lederkonferansen 2020

Arrangementet følger nasjonale helsemyndigheters råd om smittevern mot koronavirus.

Vi er opptatt av at du som er deltaker, skal føle deg trygg når du melder deg på arrangementet. 

Vilkår ved endret gjennomføring

  • Om restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres, får du tilbakeført deltakeravgiften.
  • Dersom arrangementet må gjennomføres digitalt, tilbakebetales 80 % av deltageravgiften.
  • NB! Hotellovernatting og middag er ikke inkludert i konferanseavgiften.

PPT-lederkonferansen 2020