Fra kaos til kontroll med smartklokker

Steffen Ruud - pedagogisk IKT-veileder, Eivind Øygard - lærer og IKT-kontakt, Kjersti Linneberg - Prosjektkoordinator i Kongsbergregionen, Kongsberg kommune.

Seminar 7

Last ned presentasjonen her (PDF)

Les mer om hvordan du kan bruke Apple Watch for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker.

Kongsbergregionen har siden februar 2015, testet ut kalenderfunksjonen på Ipad. Denne ble supplert med Apple watch i oktober. Klokkene er rullet ut til elever med Aspberger/ADHD på tre skoler og både storskolen og ungdomsskolen er representert i prosjektet.  Utstyret har blitt testet av både elever og  den tverrfaglig sammmensatte prosjektgruppa, og erfaringene  så langt er positive både på brukervennlighet, robusthet og teknisk løsning. Prosjektgruppa ser flere sukessfaktorer og at dette utstyret kan vurderes opp mot digitale kalendere som NAV Hjelpemiddelsentral dekker gjennom sitt sortiment i forhold til funksjonalitet for målgruppen. Ulike apper i forbindelse med belønning, krisemelding og kalenderfunksjoner er nå under utprøvning

Steffen Ruud, pedagogisk IKTveileder i Kongsberg kommune (kort intro om Kongsberg kommunes satsing på læringsbrettet iPad). Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi, Kongsbergregionen (kort intro av regionalt program for velferdsteknologi)  og Einar Øygård, lærer ved Gamlegrendåsen skole i Kongsberg som presenterer det interessante her; den praktiske bruker i skolehverdagen. 

 

Gå tilbake til hovedsiden for SPOT.