Presentasjoner fra SPOT 2019

Nedenfor finner du tilgjengelige presentasjoner og videoforelesninger fra konferansen. Ikke alle seminarer/workshop hadde presentasjoner. 

Dag 1, 13. november

Å mestre livet med dysleksi og dyskalkuli gjennom kreativitet og teknologi

Mads Johan Øgaard, animatør, illustratør og spesialpedagog.

Last ned presentasjon (PDF)

Når øynene leser feil og fingrene skriver feil

Gitte Gjersdal og Anne Helene Strand Andersen, Seniorrådgivere i Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling.

Last ned presentasjon her (PDF)

AR-teknologi og leselyst

Aud-Karin Stangvik og Line Beate Tveit, Læremiddelutviklere, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling.

Last ned presentasjon her (PDF)

Hvordan blir nettbrett et redskap for inkludering? 

Espen Wilberg, Seniorrådgiver, Statped - Læringsressurse rog teknologiutvikling.

Last ned presentasjon her (PDF)

Språklæring med utgangspunkt i dataspill 

Espen Egeberg, Seniorrådgiver Statped- fagavdeling sammensatte lærevansker.

Last ned presentasjon (PDF)

Utstillerworkshop: Pathways - hjelpeappen for ASK

Cathrine Redi, Trainer/logoped, Tobii Dynavox

Last ned presentasjon (PDF)

Sannheten om kunstig intelligens for utdanning

Morten Goodwin, Førsteamanuensis, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA.

Last ned presentasjon (PDF)

Kort fortalt - 50 filmer om livsmestring som kan fremme god psykisk helse

Joakim Skavern, produsent og regissør i TV Inter. Anne Stine Mjelve Bakmann, studieansvarlig i psykososialt arbied med barn og unge, Høgskolen i Innlandet.

Last ned presentasjon (PDF)

Er den viktigste digitale kompetansen analog? 

Carl Fredrik Dons, Dosent i Utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Last ned presentasjon (PDF)

Takk døve for telefonen! 

Paal Ricard Peterson, NRK-Tegnspråk.

Last ned presentasjon (PDF)

Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

Siw Klemetsen, Seniorrådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling. Oda Bøthun, Rådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling.

Last ned presentasjon (PDF)

Dataspill på timeplanen 

Per-Anders Østern, Avdelingsleder IKT-servicefag. Ida Engelstad, Rådgiver og miljøterapeut ved OT-tiltaket og Fundament. Christian Myhrvold, Lærerspesialist. Alle Kuben videregående skole.

Last ned presentasjon (PDF)

Inkluderende og skapende aktiviteter med digitale verktøy i barnehagen

Aina-Kristin Lindbæk og Ida Elisabeth Harviken, Seniorrådgivere, Statped nord- fagavdeling sammensatte lærevansker.

Last ned presentasjon (PDF)

Dag 2, 14. november

AR og Google Glass for elever med ADHD og autismespekterforstyrrelser 

Dr. Ned Sahin

Hvordan gi den stille eleven en stemme i klasserommet 

Terje Pedersen, Lærer Rothaugen skole, Bergen. 

Last ned presentasjon (PDF)

Funksjoner for tilgjengelig digital læring

Yngvild Rye og Anders Wicken Ølander, Rådgivere Statped - fagavdeling hørsel.

Last ned presentasjon (PDF)

Nye digitale produkter og løsninger 

Last ned presentasjon (PDF)

Det digitale potensialet; Matematikk for alle 

Ingvild Vikingsen Skogestad, Konstituert avdelignsleder og koordinator for prosjektet Digg læring, Knappskog skule, Fjell kommune,

Last ned presentasjon (PDF)

Hvordan lydbøker kan vekke elevenes interesse for læring

Marita Deila Kyrkjebø, Rådgiver Statped - læringsressurser og teknologiutvikling

Last ned presentasjon (PDF)

Kreativ bruk av digitale verktøy, medvirkning og deltakelse

Cathrine Fragell Darre, Bjerkealléen Kanvas barnehage

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!