Program SPOT 2020

Plenum 5, 09.45-10.15: Digitalt utenforskap eller innenforskap? (Quben-storsal)

Vi inviterer en knippe personer i sofaen til samtale. Personer som har erfaringer med digitalt utenforskap og innenforskap – muligheter og barrierer. Digitalisering skaper en rekke muligheter for deltakelse for barn og unge med spesielle behov. Men kan det også skape barrierer? Kan digitalisering føre til at noen elevgrupper blir ekskludert? Barn og unge med spesielle behov er overrepresentert når det gjelder mobbing. Dette gjelder trolig også digital mobbing.

Youtube-brødrene Daniel og Simen driver sin egen Youtube-kanal. De lider begge av muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi. Brødrene startet kanalen sin i 2014, og vant i 2017 prisen årets meningsbærer" på Gullsnutten, som er en prisutdeling for norske youtubere. De er kjent for sitt engasjement rundt mobbing. I panelet deltar de sammen med sin far Bjørn Gunnar.

Eivind er fagansvarlig i Blåkors sitt chattilbud til barn og unge; Snakkommobbing.no. Han er utdannet spesialpedagog, og har tidligere jobbet som rådgiver i PPT.

Ida er rådgiver i Statped. Som synshemmet har hun erfaring med muligheter og barrierer en digital verden utgjør.

Eirik jobber som pedagog på spesialavdeling ved Vollebekk skole. Skolen er opptatt av å utnytte de digitale mulighetene og legger til rette med ulike verktøy. Digitalt utenforskap, utestenging og mobbing er også noe de har erfaringer med.

Elisabeth er professor i medievitenskap ved UiO, hvor hun blant annet forsker på barn og unges bruk av Internett. Hun er med i ledelsen av verdens største prosjekt om barn og Internett, EU Kids Online, og har publisert flere bøker og artikler om emnet.

Daniel og Simen Andersen

Youtubere

Eivind Aurebekk

Fagansvarlig «Snakk om mobbing», Blåkors

Kontakt e-post

Ida Sødahl Utne

Rådgiver, Statped

Kontakt e-post

Eirik Evjen Valestrand

Pedagog, Vollebekk skole

Kontakt e-post

Elisabeth Staksrud

Forsker, UiO

Kontakt e-post

Side 19 av 29

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!