Program SPOT 2020

Plenum 6, 14.30-15.15: Tilpasning og inkludering i teknologirike omgivelser (Quben-storsal)

Alle elever i norsk skole har krav på tilpasset opplæring, inkludering og en følelse av tilhørighet. Altfor lenge og ofte har det vært vanlig å ta de elevene som trenger ekstra hjelp og oppfølging, ut av undervisningen. Det finnes selvsagt tilfeller der det både er riktig og viktig, men dette er unntakene. Med god bruk av teknologi, kan man i mye større grad treffe elevene der de er. Da er det større sjanse for å få dem dit de skal, eller i riktig retning. Fagfornyelsen inviterer til dybdelæring, tverrfaglighet og selvregulering. I kombinasjon med hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, ligger det et potensiale for at alle elever får oppleve mestring og tilhørighet. Foreleseren har mer enn 7 års erfaring med 1:1 dekning, og skal i dette innlegget gå gjennom det han mener er de viktigste premissene fra fagfornyelsen, og konkrete opplegg han har brukt for å tilpasse og inkludere alle elever.

Simen er lærer og foredragsholder. Han har over 20 års erfaring i skolen og er aktiv i offentlig diskusjon om god skole og digitalisering. 

Simen Spurkland

Lærer, Hennummarka barneskole

Kontakt e-post

Side 28 av 29

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!