Statpedkonferansen

Statped fulgte helsemyndighetenes råd knyttet til koronavirus. På bakgrunn av dette avlyste vi dag to av Statpedkonferansen.

Under presentasjoner finner du opptak og presentasjoner. Vi har også opptak av David Heyne, Line Melvold og Hedvig  Montgomery som skulle vært på dag to.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre for konferansedeltagere og bidragsytere.

Avlysning på grunn av korona - informasjon