Statpedkonferansen 2016

En konferanse med spesielt fokus på spesialpedagogikk.

Jente snakker på tegnspråk sammen med voksen dameStatpedkonferansen 2017 arrangeres 21. og 22. mars 2017.

Statpedkonferansen 2016 ble arrangert  for første gang 16.-17. mars 2016.

Konferansen synliggjør kompetanse og praksis på det spesialpedagogiske fagområdet og presenterer nyere forskning fra fagfeltet.

Det overordne temaet er tidlig innsats. Gjennom plenumsforedrag og parallelle sesjoner blir teamet grundig belyst. Bidragsytere er fagpersoner fra inn- og utland, ikke minst Statpeds egne fagpersoner.

Målgruppen for konferansen er universitet- og høgskolesektoren, PP-tjenesten, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse og omsorgstjenester.

Målet med konferansen er å synliggjøre kompetanse og praksis på det spesialpedagogiske fagområdet og presentere nyere forskning fra fagfeltet. Konferansen føyer seg inn i rekken som en av de fire nasjonale konferansene som Statped årlig arrangerer.