Statpedkonferansen 2016

I mars ble Statpedkonferansen arrangert for første gang. Konferansen var fulltegnet. Den hadde over 300 deltakere, og flere var på venteliste. – Det viser at det er et stort behov for en slik konferanse, sier direktør Tone Mørk.

Presentasjoner

Programoversikt

– Vi ser at det er et behov for en spesialpedagogisk konferanse hvor spesialpedagoger og forskere kan møtes og utveksle kunnskap. Statped er en viktig bidragsyter og pådriver på det spesialpedagogiske feltet i Norge, og vi er opptatt av å spre kunnskapen. Statpedkonferansen er en viktig arena til dette, og den skal arrangeres hvert år fremover. Det er veldig gledelig med en så stor interesse for å delta, sier Tone Mørk.

Tidlig innsats på dagsorden

Tidlig innsats var det overordnede temaet på Statpedkonferansen i 2016 og ble belyst fra flere forskjellige ståsteder med både interne og eksterne bidragsytere.

– Tidlig innsats kan hindre skjevutvikling, forebygge sosiale vansker, lærevansker og andre problemer som kan føre til frafall i skolen og hindre innpass i arbeidslivet, sier Tone Mørk.