Forelesere

Anita Skorgan

Hedvig Montgomery

Psykolog med familieterapi som spesialitet. 

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er utdannet jurist og er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister (H)

Marianne Borgen

Ordfører i Oslo kommune

May Britt Drugli

Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU.

Peder Haug

professor, Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda

Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Han har blant arbeidet med problemstillinger rundt funksjonshemmetes oppvekst og utdanning.

Kontakt

Arne Holte

professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse samme sted. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad.

Synne Sanden

David Heyne

Associate professor in the unit Developmental and Educational Psychology of the Institute of Psychology at Leiden University.

Robert Palmér

Magelungen Utveckling AB

Marianne Ennals

ungdomslos i Asker kommune

Marianne, er utdannet fysioterapeut, har de siste åtte årene jobbet med ungdommer som faller ut av skolen. Hun er Ungdomslos i PPT Asker kommune, og jobber på systemnivå med bekymringsfullt fravær. Medlem av INSA- International Network for School Attendance 

Nina Grindheim

Fagkoordinator – Drømmeskolen, Voksne for Barn

Ingvild Aanensen

Formidlingskoordinator NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)

Sverre Fuglerud

Norges Blindeforbund 

Margrethe Skinderviken

ADHD Norges representant i Statpeds ungdomspanel

Kjersti Skarstad

Ph.D, Stiftelsen SOR. og forfatter av boka: Funksjonshemmedes menneskerettigheter fra prinsipper til praksis

Hilde Fresjarå

fagsenter for NAV-hjelpemidler og tilrettelegging

Merete Skolla

rektor, Haukåsen skole 

Faridah Shakoor Nabaggala

En ressursperson, som kjenner til utfordringer knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser i de ulike flerkulturelle miljøene. Hun har egne erfaringer med et barn med funksjonsnedsettelser. I tillegg har hun kontakt med mange foreldre fra ulike minoritetsmiljøer, ulike kulturer og ulik etnisk bakgrunn. Grunnlegger av Abloom filmfestival - film som døråpner/ virkemiddel for å gi informasjon om funksjonsnedsettelser. Hun har erfart at hun selv må sette seg inn i ting og ta ansvar.

Line Melvold

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, og er sertifisert Marte Meo terapeut.

Hilde Kolstad-Danielsen

Hilde jobber  som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Kristine Godtfredsen

rådgiver i Statped, nasjonalt ASK-team

Anne-Mari Nordnes Skagen

seniorrådgiver i Statped

Dan A. Nachtnebel

seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Han har mange års erfaring med temaet lesing og skriving for personer med nedsatt syn. Han holder jevnlig kurs i IKT-hjelpemidler for svaksynte og blinde personer.

Yuliya Haugland

seniorrådgiver, Statped

Mette Løvås

Seniorrådgiver, Statped

Mari Skjesol Johansen

er seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Hun er utdannet synspedagog og har flere års erfaring med barn og unge med synsutfordringer i barnehage og skole. Den siste tiden har hun jobbet med bruk av hverdagsteknologi for elever med synsnedsettelse. 

Bjørg Sissel Hoêm

Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Marita Deila Kyrkjebø

Rådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling

Elisabeth Øverland

seniorrådgiver i Statped

Joakim Røine

rådgiver i Statped