Forelesere

Erna Solberg

Statsminister

Odd Nordstoga

Peder Haug

Er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Har arbeid i mange år med spesialundervisning både i undervisning og forsking.

Hedvig Montgomery

Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

Tore Petterson

 TV-personlighet, foredragsholder, sanger og stand-up komiker

May Britt Drugli

Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU. Hun er forfatter til boken "De yngste i barnehagen: Livsmestring og psykisk helse" sammen med Ratib Lekhal.

Patrick Kermit

Professor i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse, NTNU, og forsker I på NTNU Samfunnsforskning, mangfold og inkludering

Emilie Kinge

Førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver, veileder, kursholder og forfatter av flere bøker, bl.a. bøkene “Utfordrende atferd i barnehagen", "Barnesamtaler" og "Empati, nærvær eller metode?"

 

Line Melvold

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje.

Torstein Tvedt Solberg (A)

Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

Annemarie Bechmann Hansen

Direktør i Statped

Anja Johansen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Aslaug Andreassen Becher

Aslaug er dosent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet.

Annbjørg Håøy

Annbjørg er universitetslektor på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet

Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped.

Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring.

Marianne Knudsen

Nestleder i Norges handikapforbunds ungdom

David Bahr

Spesialpedagog (Cand.polit.) ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Bahr arbeider i hovedsak med informasjon og veiledning til brukere, pårørende og tjenesteapparat, da spesielt i forhold til pedagogisk tilrettelegging og informasjon til og samtaler med barn og ungdom.

Maria Sandhaug

PhD, postdoktor og seniorrådgiver ved FoU avdelingen til Statped. Hennes forskningsinteresse er ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne.  

Anita Sande

Seniorrådgiver i Statped. Arbeider innenfor fagområdene Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og autisme, og med systemrettede tiltak overfor barnehage og skoler.

Anne-Berit Løkås

Anne-Berit er leder av PPT Ytre Helgeland. Hun har tidligere arbeidserfaring som barnehagestyrer, lærer og skoleleder. Løkås har den faglige ledelsen av «Tett på Ytre Helgeland», som er en pilot i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Utprøving av den digitale analysen for inkluderende praksis er en del av piloten.

Espen Langbråten Wilberg

Avdelingsleder, Statped Læringsressurser og teknologiutvikling

Nina Tande Ditlefsen

Nina jobber som fagkoordinator i Voksne for barn, har bakgrunn som psykolog med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og førstelinjetjenesten.


Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen er utdannet psykolog og filosof, og er professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boka «Livsmestring på timeplanen- rett medisin for elevene». 

Siv Hillesøy

Siv Hillesøy, er ansatt som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, og hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.

Sofie Eline Finneid

Sofie Eline sitter i Statpeds ungdomspanel for Dysleki ungdom. Hun er opptatt av at barn og unge skal kunne få en god tilrettelagt skolehverdag og hverdag i hjemmet, enten de har en funksjonshemning (som synshemning) eller DDS-vansker (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker). Hjertesaken hennes er at alle, og spesielt barn og unge, skal føle motivasjon og mestring i hverdagen og på skolen. Hun mener det er svært viktig for å oppleve positiv utvikling og læring.

Anne-Marte Fauskanger Dahl

Ullensaker kommune

Ingrid Lund

Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

Anne Saksvik Buhaug

Enhetsleder i Brøset barnehage i Trondheim

Lin Marie Holvik

Rektor hos Thor Heyerdahl videregående skole

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!