Program 2020

Onsdag 11. mars Tema: Livsmestring og fagfornyelsen – om å operasjonalisere til målgruppene som trenger spesialpedagogisk bistand

Meld deg på her.

Deltakeravgift begge dager 1800 kr, en enkelt dag 1000 kr 

 

9:00 Velkommen

09:10 “When nobody´s around”  – musikalt innslag

Synne Sanden

09:20 Relasjoner og hva oppmerksomhet gjør med oss mennesker

Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å møte både medgang og motgang, og hvordan kan vi forstå barnas egen utvikling og behov i de ulike fasene slik at vi møter dem på riktig måte for å bygge livsmestring? Foredraget tar både for seg forståelse av livsmestring og av barns utvikling frem til ungdomsalder.

Hedvig Montgomery

Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

 

10:00 Pause

10:20 Livsmestring på timeplanen- Hva nå?

Samtale mellom:

Sverre Fuglerud

Norges Blindeforbund 

Ingrid Lund

Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

Nina Grindheim

Fagkoordinator – Drømmeskolen, Voksne for Barn

 

11:00 Hvilken betydning har fagfornyelsen for elever med spesielle behov?

Merete Skolla

rektor, Haukåsen skole 

11:30 Lunsj

12:30 Utvikling og evaluering av tiltak for elever som har vanskeligheter med å gå på skolen

This keynote address focuses on school refusal, an education and mental health issue affecting youth, families, and school communities. Dr Heyne will firstly review the ways in which school refusal is similar to, but also different from other types of school attendance problems. He then presents specific implications for work with youth, families, and schools. A special emphasis is placed on school refusal in adolescence, because of suggestions from clinical experience and research that this developmental period can complicate the presentation and amelioration of school refusal.

David Heyne

David Heyne is Associate Professor in Developmental and Educational Psychology at Leiden University in the Netherlands. He obtained a post-graduate diploma in educational psychology, a master’s degree in counselling psychology, and a PhD in clinical child psychology. At Leiden University he is engaged in teaching (CBT with youth; developmental psychopathology) and research. David’s research focuses on risk profiles for school attendance problems, and the development and evaluation of assessment instruments and interventions for these problems. He is co-founder of the Dutch Expertise Team for School Refusal and the International Network for School Attendance (INSA). INSA’s mission is to promote school attendance among all youth and reduce all types of school attendance problems. 

13:15 Pause og forflytning

13:30 Paralleller

M: Trygg før 3 - gode relasjoner i barnehagen Rom: Centralpark

Trygg før 3 er en måte å heve kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår. Prosjektet omfatter observasjon skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling.  Les mer om Trygg før 3.

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet, er psykologspesialist og PhD i psykologi. Hun jobber som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, med spesielt fokus på betydningen av emosjonsregulering og relasjonen mellom barn og voksne. Hun har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen. Siden februar 2018 har hun vært prosjektleder for forskningsprosjektet «Trygg før 3» - kvalitetsutvikling i barnehagen.

N: Barn er budbringere - barns rettigheter i praksis

Line Melvold

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, og er sertifisert Marte Meo terapeut.

O: “Zippys venner” - Livsmestring for barn med spesielle behov

Erfaringer og betraktninger med arbeid i skolen som skal fremme livsmestringsferdigheter knyttet til sosial og emosjonell kompetanse for alle elever. Hva har vi erfart at fungerer og hva opplever lærere og andre skoleansatte at er vesentlig for god inkludering.
Ofte kan uhåndterbare følelser være mye av grunnen til at
det er vanskelig å lære, omgås andre og være en del av et felleskap.  Det er derfor vesentlig å være ekstra oppmerksom på hvordan elever med økt sårbarhet best kan inkluderes i fellesskapet der det jobbes målrettet med å fremme psykisk helse og livsmestring. Voksne for Barn har utviklet og tilrettelagt livsmestringsprogrammet Zippys venner i Norge i over 15 år. De senere årene har inkludering av elever med spesielle behov hatt et særlig fokus i vårt arbeid, blant annet ved et utvidet samarbeid med Statped Sør-Øst og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst (RKT).

Hilde Elvevold Randgaard

Fagkoordinator i Voksne for Barn med bakgrunn som spesialpedagog og miljøterapeut.

14:05 Pause

14:20 Glade barn lærer best! De syv psykiske helserettighetene

De syv psykiske helserettighetene:

  • Alle barn har en rett til følelse av identitet og selvrespekt - at de er noe at de er noe verdt
  • Alle barn har en rett til følelse av mening i livet - at de er del av noe som er større enn dem selv, at det er noen som tenger dem.
  • Alle barn har en rett til følelse av mestring - at det er noe de duger til, at det er noe de får til, nesten samme hva det er bare det er noe
  • Alle barn har en rett til følelse av tilhørighet - at de hører til et sted at de hører til hos noen.
  • Alle barn har en rett til følelse av trygghet - at de kan tenke, føle og utfolde seg uten å være redd.
  • Alle barn har rett til en følelse av deltakelse - at det betyr noe for andre hva de gjør eller ikke gjør.
  • Alle barn har en rett til en følelse av fellesskap- at de har noen å dele tanker, følelser og erfaringer med, at det er noen som kjenner dem, som bryr seg om dem og som de vet at passer på dem når det trengs, for det trenger vi alle nå og da.

 

 

Arne Holte

professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse samme sted. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad.

15:20 Takk for i dag

Side 3 av 3