Program Statpedkonferansen 2021

Årets konferanse har tittelen: «Jeg kan og vil- men får vi det til?» Med fokus på barns ressurser og mestring.

Tema for dag en er spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – med fokus på å skape inkluderende læringsmiljø som sikrer barns mestring og trivsel. For dag to er tema inkluderende læringsmiljø – om livsmestring for barn som trenger spesialpedagogisk bistand.

Ingen påmelding, men husk og hold av dagene i din kalender.

23.mars Tema : Spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – med fokus på å skape inkluderende læringsmiljø som sikrer barns mestring og trivsel

Plenum

 • Erna Solberg

  Statsminister

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • Odd Nordstoga

 • Peder Haug

  Er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Har arbeidd i mange år med spesialundervisning både i undervisning og forsking.

  Anja Johansen

  Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

  Torstein Tvedt Solberg (A)

  Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

 • Aslaug Andreassen Becher

  Aslaug er dosent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Oslo Met.

  Annbjørg Håøy

  Annbjørg er universitetslektor på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Oslo Met

 • Mirjam Harkestad Olsen

  Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. 

   

14:00 Paralleller «Jeg kan og vil» - barnets stemme og barns medvirkning

 • Hvordan kan vi skape en barnehagekultur som stimulerer barn til å bli kjent med egne følelser og behov, slik at de kan uttrykkes med ord og ikke gjennom handling? Foredraget vil gi eksempler på hvordan vi kan samtale med barn både i grupper og med enkeltbarn.

  Emilie Kinge

  Førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver, veileder, kursholder og forfatter av flere bøker, bl.a. bøkene “Utfordrende atferd i barnehagen", "Barnesamtaler" og "Empati, nærvær eller metode?"

   

 • Betydningen av å ta med de unges stemme når et lærginstilbud skal utformes. Hvordan fange opp og få bidrag inn i arbeidet.

  Marianne Knudsen

  Nestleder i Norges handikapforbunds ungdom

 • En praksisfortelling fra barnehagen: "Når hu korona kom, så måtte vi........" 

  Hva skjer med pedagogene når rammer endres over "natta", hvordan jobbe i spennet der man skal ha forsvarlig drift i hht til smittevern og samtidig oppfylle barnehagens mandat, hva stod på spill og hva fikk vi til.

  Anne Saksvik Buhaug

  Enhetsleder i Brøset barnehage i Trondheim

   

14:45 Paralleller TEMA: «Hvordan får vi det til?»

 • Statped har i samarbeid med Frambu utviklet retningslinjer for samarbeidet tilknyttet barn og ungdom med svært sjeldne gen- og kromosomforandringer som gir sammensatte vansker. Retningslinjene viser hvordan PPT gis strakstjeneste og sømløs oppfølging.

  David Bahr fra Frambu og Maria Sandhaug fra Statped presenterer retningslinjene med tilhørende informasjonsfilm.

  David Bahr

  Spesialpedagog (Cand.polit.) ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Bahr arbeider i hovedsak med informasjon og veiledning til brukere, pårørende og tjenesteapparat, da spesielt i forhold til pedagogisk tilrettelegging og informasjon til og samtaler med barn og ungdom.

  Maria Sandhaug

  PhD, postdoktor og seniorrådgiver ved FoU avdelingen til Statped. Hennes forskningsinteresse er ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne.  

 • Statped har utviklet en analyse for inkluderende praksis som er basert på Mitchell 10 faktorer for inkluderende opplæring. Parallellen vil presentere analysen, og fortelle om erfaringene og refleksjonene PPT for Ytre Helgeland har gjort seg etter å ha prøvd ut analysen i noen av sine barnehager og skoler.

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i Statped. Arbeider innenfor fagområdene Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og autisme, og med systemrettede tiltak overfor barnehage og skoler.

  Anne-Berit Løkås

  Anne-Berit Løkås er leder av PPT Ytre Helgeland. Hun har tidligere arbeidserfaring som barnehagestyrer, lærer og skoleleder. Løkås har den faglige ledelsen av «Tett på Ytre Helgeland», som er en pilot i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Utprøving av den digitale analysen for inkluderende praksis er en del av piloten.

   

 • I dette innlegget vil Espen fortelle hvordan man kan bruke elevers interesser for å bidra til et mer inkluderende læringsmiljø hvor flere får deltatt og hvor flere føler seg hjemme. Innlegget tar utgangspunkt i praksishistorier fra arbeid med elever med nevroutviklingsforstyrrelser og alvorlig skolefravær. Vi har kalt innfallsvinkelen inkluderende læringsaktiviteter.

  Espen Langbråten Wilberg.

  Avdelingsleder, Statped Læringsressurser og teknologiutvikling

   

15:30 Paralleller TEMA: "Får vi det til sammen?"

 • Siv Hillesøy

  Siv Hillesøy, er ansatt som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, og hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.

 • Mirjam Harkestad Olsen

  Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. 

   

  Yvonne Jakobsen

  Seniorrådgiver i Statped. Abreider med fag- og kompetanseutvikling for lærings- og skolemiljø, mestring og inkludering. Erfaring som lærer og rektor i kommunal sektor.

 • Et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Statped.

  Siw Askheim

  Seniorrådgiver i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker 

  Kontakt på e-post

  Anne-Marte Fauskanger Dahl

Plenum

 • Patrick Kermit

  Professor i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse, NTNU, og forsker I på NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering

 • Tore Petterson

   TV-personlighet, foredragsholder, sanger og stand-upkomiker

24.mars TEMA: Inkluderende læringsmiljø – om livsmestring for barn som trenger spesialpedagogisk bistand

Plenum

 • Ingrid Lund

  Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

 • Line Melvold

  Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

  Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje.

 • Ole Jacob Madsen

  Ole Jacob Madsen er utdannet psykolog og filosof, og er professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo Forfattar av boka «Livsmestring på timeplanen- rett medisin for elevene». 

  May Britt Drugli

  Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU. Hun er forfatter til boken "De yngste i barnehagen: Livsmestring og psykisk helse" sammen med Ratib Lekhal.

  Lin Marie Holvik

  Rektor hos Thor Heyerdahl videregående skole

12:15 Paralleller

 • May Britt Drugli

  Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU. Hun er forfatter til boken "De yngste i barnehagen: Livsmestring og psykisk helse" sammen med Ratib Lekhal.

 • Nina Tande Ditlefsen

  Nina jobber som fagkoordinator i Voksne for barn, har bakgrunn som psykolog med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og førstelinjetjenesten.


Plenum

 • Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å møte både medgang og motgang, og hvordan kan vi forstå barnas egen utvikling og behov i de ulike fasene slik at vi møter dem på riktig måte for å bygge livsmestring? Foredraget tar både for seg forståelse av livsmestring og av barns utvikling frem til ungdomsalder.

  Hedvig Montgomery

  Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

 • Pelle Sandstrak

  Underholdende og innsiktsfull foredragsholder om tourettes syndrom som utfordrer våre antagelser om det "normale".

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!