Statpedkonferansen 2017

Tema for årets konferanse er: "Språk i tusen former -et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering"

21.-22. mars 2017

Målgruppe for konferansen er universitets- og høgskolesektoren, PP-tjenesten, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse og omsorgstjenester.