Se opptak og last ned presentasjoner

Statpedkonferansen 21.-22. mars 2017

"Språk i tusen former - et spesialpedagogisk blikk på språk og kommunikasjon som virkemiddel for vellykket inkludering"

Last ned programmet i pdf

Tirsdag 21.mars

10:00 - 10:15 Velkommen ved regiondirektør Jo Fiske

10:15 - 11:05 "AAC, language development and communication success"
Dr. Janice Murray,  Manchester Metropolitan University.  
11:05 - 11:50 "På sporet» – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker"
Åse Kari H. Wagner, professor og leder, Per Henning Uppstad, professor Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), UiS. 
11:50 - 12:10 Pause

12:10 - 13:00 "Hjernens fungering og utvikling gjennom hele livsløpet, hvordan denne kunnskapen kan brukes i praktisk rehabiliteringsarbeid?"
Karsten Specht, professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.
13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 14:45 Parallelle forelesninger

A : "AAC and reading and spelling" (Multiarena)
Dr. Janice Murray,  Manchester Metropolitan University. 
B: "Hjertespråket – det samiske mangfold og utfordringer" (Terminal 4)
John-Marcus Kuhmunen, avdelingsleder og Aasta Joma Granefjell, seniorrådgiver, Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD), Statped

C: "ABC med punktskrift. Lese- og skriveopplæring for elever som skal lære punktskrift i en inkluderende skole" (Terminal 5) 
Astrid Vik, seniorrådgiver/PhD, og Jorun Hauge, seniorrådgiver, Statped. 
D:"Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk – hvor står vi i dag?" (Terminal 1-3)
Arnfinn Muruvik Vonen, professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HIOA.
14:45 - 15:15 Pause

15:15 - 16.00 Parallelle forelesninger

E: "Elever med behov for ASK og Kunnskapsløftet -hvordan tilrettelegge for å nå kompetansemål?" (Terminal 1-3)
Jenny Hysing, seniorrådgiver og Anne-Merete Kleppenes, seniorrådgiver, Statped
F:  "Minoritetsspråklige barn om egen tospråklighet - hva kan vi lære om språk, kommunikasjon og medvirkning gjennom samtaler med barna selv?" (Multiarena)
Helene Fulland,seniorrådgiver/PhD, Statped.
G: "Läsforståelse och multimodal informasjon" (Terminal 4)
Eva Wennås Brante, Post. doc. Institutt for pedagogikk, UiO. 
H: "Utfordringer som hørselshemmede barn og unge innvandrere kan møte i det norske samfunnet" (Terminal 5)
Lubna Mehdi, Årets forbilde 2016 og barnevernspedagog. 
16:00 - 16:30 Pause

16:30 - 17:15 "Grensene for mitt språk er grensene for min verden - om begreper, kategorier og spesialpedagogiske virkelighetsforståelser"
Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
17:15 - 17:30 Oppsummering av første dag av konferansen 
Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør, Statped
 

Onsdag 22.mars

09:00 - 09:05  Velkommen til dag to
Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør, Statped

09:05 - 09:35 "Spesialundervisning og inkludering – et blikk fra Europa"
Amanda Watkins, Assistant Director European Agency for Special Needs and Inclusive Education.
09:35 - 10:10 "Læringsdialoger (mellom barn og voksen) i barnehagen"
Bente Eriksen Hagtvet, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

10.10-10.30 Pause
10:30 - 11:30 Parallelle forelesninger

I: "Språk4 som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos norske fireåringer" (Terminal 5)
Marianne Klem, seniorrådgiver/PhD,Statped
J: "Marginaliserende praksiser for elever som benytter ASK i skolen". (Terminal Jørn Østvik, seniorrådgiver/stipendiat, NTNU/ Statped
K: "Språkløyper – et løft for språk, lesing og skriving" (Terminal 1-3)
Unni Synnøve Fuglestad, universitetslektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), UiS.
L:  "Normalitets versus mangfoldsperspektivet i spesialpedagogikk" (Multiarena)
Anne Nafstad, seniorrådgiver/spesialpsykolog, Statped
"Kognisjon og språk"
Gøran Forsgren, rådgiver og Kirsten H. Costain, seniorrådgiver/PhD, Statped
11:30 - 12:30 Lunsj

12:30  - 13:20 "Risiko for språkvansker -skolealder er ikke tidlig nok"
Turid Helland, professor emerita, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB. Wenche Helland, førsteamanuensis II, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB og Statped
13:20 - 13:45 Pause

13:35 - 14:35 "Hold fast"
Samuel Massie, eventyrer og programleder

14:45 – 15:00 Takk for denne gang
Avslutning og oppsummering av konferansen