Forelesere

Margreth Olin

filmskaper

Kontakt

Espen Egeberg

Seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Helene Ratner

ph.d, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Kontakt

Marco Elsafadi

relasjonshøvding og ildsjel 

Kontakt

Borgunn Ytterhus

professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Kontakt

Anne Bovbjerg

psykologspesialist i behandling av traumatiserte barn

Mer informasjon

Tor-Johan Ekeland

professor, dr.philos ved Høgskulen i Volda, avdeling for samfunnsfag og historie 

Kontakt

Siw Klemetsen

seniorrådgiver, Statped

Kontakt

Dag Ø. Nordanger

Psykologspesialist ved RVTS vest og Professor ved OsloMet. Han er forfatter av boken «Utviklingstraumer». Han har vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt traumebevisst omsorg for barn og unge, inkludert i skolen. Grunnlegger og koordinator av CACTUS, et nasjonalt nettverk for fagutvikling på utviklingstraumefeltet.

Christian Wendelborg

professor, Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Mer informasjon

Anne Inger Helmen Borge

professor, Psykologisk institutt, UiO

Kontakt

Stig Torsteinson

psykologspesialist, Tilknytningspsykologene

Mer informasjon

Guro Øiestad

førstelektor, Psykologisk institutt, UiO

Kontakt

Lars Halvorsen

seniorrådgiver, FoU, Statped 

Kontakt

Sigrun K. Ertesvåg

professor, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Kontakt

Anne-Merethe Kleppenes

seniorrådgiver, alternativ og supplerende kommunikasjon, Statped

Kontakt

Gro Abeland

sosialrådgiver/kontaktlærer, Gjesdal ungdomsskole

Kontakt

Ragnhild Otto

lærer/ undervisninginspektør, Bryne ungdomskule

Kontakt

Jørn Østvik

seniorrådgiver ph.d, FoU, Statped 

Kontakt