Praktisk informasjon Statpedkonferansen  2018

Tema for årets konferanse er: «Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering» 

Dato: 21. - 22.mars 
Målgruppe: Universitet- og høgskolesektoren, PP-tjenesten, pedagogisk personell i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Sted: Radisson BLU Oslo Plaza – Oslo

Pris: Hele konferansen kr 1.800,- En enkelt dag kr 1 000,-
3 retters middag kr 600,- 

Påmelding: Innen 12. februar 2018 
Følg oss i sosialmedier #statpedkonf18