Statpedkonferansen 2018

Tema for årets konferanse er «Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering». Her finnes du presentasjonene fra konferansen som du kan laste ned. 

Onsdag 21. mars

Traumer og læring

Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og Professor II ved Høgskulen på Vestlandet.Se opptak av forelesningen, last ned  presentasjon(pdf).

Diagnostisering av vår kultur 
Tor-Johan Ekeland, sosialpsykolog og professor i psykologi, Høgskulen i Volda
Se opptak av forelesningen, last ned  presentasjon (pdf).

Ledelse av inkludering i skolen med et særlig fokus på forandringsledelse og refleksive metoder i hverdagens arbeid med inkludering
Helene Ratner, ph.d, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Se opptak av forelesningen, last ned presentasjon(pdf).

Parallelle sesjoner

A: Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse? 
Christian Wendelborg, forskningsleder og seniorforsker/forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning og professor II ved institutt for sosialt arbeid, NTNU.
Se opptak av forelesningen, last ned presentasjon(pdf)

B: Klasserommet minutt for minutt (CIESL-prosjekt)
Sigrun K. Ertesvåg, professor, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Se presentasjon(pdf)

C: Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet
Stig Torsteinson, psykologspesialist, Tilknytningspsykologene, og Guro Øiestad, psykologspesialist og førstelektor, Psykologisk institutt, UiO
D: Læring på tvers av klasserommet - Interteaching
Lars Halvorsen, seniorrådgiver, Statped, FoU
Se presentasjon (pdf)

E: Sosial fungering med nettbrett
Siw Klemetsen, seniorrådgiver, Statped
F: Barns agentskap i sosiale relasjoner - Om vennskap blant elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon
Jørn Østvik, ph.d, Statped FoU

Relasjonen kraft
Marco Elsafadi, relasjonshøvding og ildsjel
Se opptak av forelesningen.

Torsdag 22. mars

Sosiale inklusjons- og eksklusjonsmekanismer mellom barn/unge i barnehager og skoler
Borgunn Ytterhus, dr polit i sosiologi, professor i helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Se opptak av forelesningen, last ned presentasjon (pdf)
 
Parallelle sesjoner

G:Neuroaffektive lekegrupper til barn med traumer og tidlig motgang
Anne Bovbjerg, psykologspesialist i behandling av traumatiserte barn.  
Se presentasjon(pdf)

H:"Alle elever ønsker å bli sett" - Motivasjon med fokus på relasjoner og variert undervisning 
Ragnhild Otto, lærer/ undervisninginspektør, Bryne ungdomsskole, og Gro Abeland, sosialrådgiver/kontaktlære, Gjesdal ungdomsskole
Se opptak av forelesningen, last ned presentasjon(pdf)

I: Flerspråklighet, relasjoner og læring
Espen Egeberg, seniorrådgiver, Statped
Se presentasjon(pdf)

J: Alternativ og supplerende kommunikasjon saman med kompisar
Anne-Merethe Kleppenes, seniorrådgiver,  Statped
Se presentasjon(pdf)

Det første vennskap
Anne Inger Helmen Borge, professor, Psykologisk institutt, UiO
Se opptak av forelesningen, last ned presentasjon(pdf)

Program i pdf