Utstillere

Utstillere

Cappelen Damm

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Vitec MV

Matematikksenteret

Gyldendal

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Pedverket Kompetanse

HK data og HK oppvekst

Milla Says

GAN Aschehoug

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Lesesenteret

Signo

Matematikksenteret

Læringsmiljøsenteret

Kommuneforlaget

HLF Briskeby

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Fremmedspråksenteret

BS Undervisning