Til hovedinnhold

Opptak og presentasjoner fra Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge

Helhet og sammenheng i barns oppvekst og oppvekstsektoren.

Laget rundt barnet og eleven – hvem er det? Og hvordan bidrar de ulike partene? Fokus må være på mål og ikke først og fremst på «hvem som eier de ulike oppgavene og ansvaret»

Det ble dessverre et brudd i sendingen på slutten av dagen, opptak er nå lagt ut.

Tirsdag 5. april