Opptak og presentasjoner fra Literacy-konferansen 26.-27. mai 2021

I denne animasjonsfilmen får du en kort presentasjon om hva literacy er og hvordan du kan finne ut om du skal begynne med; tidlig stimulering av skriftspråket emergent literacy eller den mer formelle delen av lese- og skriveopplæringa conventionel literacy.

26. mai

 • Elisabet Dahle, avdelingsdirektør i landsdekkende faglig enhet, Statped

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Kari-Anne Bottegaard Næss

  Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun har mangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped. I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Kristine Fossheim Godtfredsen

  seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

 • Last ned presentasjon å lese sammen(pdf)

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Last ned presentasjon "Å oppdage og erfare bokstaver og lyder"(pdf)

  Anne-Merete Kleppenes

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

  Gro Narten Markestad

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

   

 • Last ned presentasjonen "Skribling og tidlige skriveaktiviteter" (pdf)

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

   

 • Last ned presentasjon kartlegging og videre tilrettelegging(pdf)

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Kristine Fossheim Godtfredsen

  seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

   

27. mai

 • Last ned presentasjoner (pdf)

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Vigdis Refsahl

  Vigdis er utdannet cand.paed. og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som rådgiver i PP tjeneste og har lang praksis som rådgiver i Statped. Hun har i hele denne perioden hatt literacy som sitt hovedområde.  Vigdis Refsahl har veiledet og bidratt aktivt inn i undervisning av personer med store og komplekse leseutfordringer. Hun har også arbeidet med å bygge opp helhetlige planer for leseopplæring i kommuner som å bygge opp lokal kompetanse, gode arbeidsrutiner og en sammenhengende praksis fra barnehage til videregående skoler. 

   

 • Last ned presentasjoner (pdf)

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

   

 • Presentasjon av "Arbeide med ord" (pdf)

  Line Avers

  Line er utdannet logoped og spesialpedagog ved UIO, og har Master i spesialpedagogikk ved Pennsylvania State University der hun jobbet som forskningsassistent for professor Janice Light og David McNauhton, nestorer innen ASK. Line Avers har erfaring fra skole, spesialskole, habiliteringssenter, Statped, samt kommunikasjonsteamet ved Rikshospitalet. Hun er en aktiv kursholder, og er brukt som foreleser ved UIO, samt sensor ved ulike utdanningsinstitusjoner.

  Anne-Merete Kleppenes

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Last ned presentasjoner (pdf)

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Last ned presentasjoner (pdf)

  Anne-Merete Kleppenes

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Ericson, K. and Koppenhaver, D. (2019) Comprehensive Literacy for AllTeaching Students with Significant Disabilities to Read and Write. Baltimore: Brookes Publishing

  Erickson, K. A., & Kopperhaver, D. A. (2007). Children with disabilities : reading and writing the four-blocks way. Carson-Dellosa Publishing.

  Frost, J. (2020) Merk språket - skriv og les. Bryne: Info Vest forlag

  Hagtvet, B. E., & Ousland, I. (1988). Skriftspråkutvikling gjennom lek : hvordan skriftspråket kan stimuleres i førskolealderen (Vol. 8, p. 147). Universitetsforl.

  Hagtvet, B. E. (2004). Språkstimulering : tale og skrift i førskolealderen (2. utg., p. 445). Cappelen akademisk forl.

  Syvertsen, H. O., & Storsæter, H. (2014). Lille Lykke skriver (p. 27). Osa Publish.

  Sæverud, O., & Bredtvet kompetansesenter. (2011). Begrepslæring - en strukturert undervisningsmodell : en veileder om strukturert begrepslæring for barn og unge med språkvansker (p. 61). Bredtvet kompetansesenter.

  Det flerspråklige bibliotek - et bibliotek for bibliotekeneDet flerspråklige bibliotek (nb.no)

  Kartlegging

  The Bridge Microsoft Word - Exp_Bridge1005.doc (unc.edu)

  The Bridge (bruk av-) Microsoft Word - GuidetoBridgeNov05.doc (unc.edu)

  Emerging literacy behaviours checklist Emerging literacy behaviours checklist - Literacy for All (literacyforallab.ca)