Program -Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming

Søkelys på godt arbeid og gode løsninger.

Dette er et konferanse som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre, og for alle andre som har i oppgave å skape godt livsinnhold for mennesker med multifunksjonshemming.

Meld deg på her.

Torsdag 12. mai

 • Barbro Finanger Lande

  Avdelingsleder for sammanesatte lærevansker i Statped midt

  Sigve Mathisen

  Seniorrådgiver i Statped

 • Ein inkluderande barnehage og skole må utvide rammene for at alle barn skal kunne delta og høyre til i fellesskapet. Eit tett og godt samarbeid om å finne meiningsfulle aktivitetar, god tilpassing og skape eit godt læringsmiljø. Gode relasjonelle ferdigheiter er ein grunnmur i dette arbeidet.

  Herlaug Hjelmbrekke

  Tidligere seniorrådgiver i Statped

 • Inkludering er ikke rocket- science, men det er gunstig med en bevisst tilnærming og et analytisk blikk på muligheter og barrierer. Hilde og Ena vil presentere to ulike tilnærminger til jobbing med inkludering. Indiane og Mia viser oss vei gjennom to ulike utviklingsprosjekter.

  Hilde Ro Lea

  Pedagogisk leder i Feen barnehage i Sandefjord kommune

  Ena Bolognese

  Seniorrådgiver i Statped

 • Når vi skal kommunisere må vi ha noe barn er interessert i å kommunisere om, og vi må skape gode situasjoner å kommunisere i. Individ-tilpassede sanseløyper legger til rette for dette.

  Terje Dalen

  Seniorrådgiver i Statped

 • Carina forteller om utviklingsprosjektet «Et godt samspill» og samspillsguiden som tilhører materialet som ble utviklet. Guiden inneholder fem tema som alle er viktige aspekter for å få til godt samspill sammen med personer med alvorlig intellektuell funksjonsnedsettelse. Carina viser også eksempler og forteller om hvordan guiden brukes i veiledning av personale.

  Carina Rådenmark

  Kommunikasjonsveileder, Eldorado Gøteborg

 • Arbeidslag rundt barn med store funksjonsnedsettelser kan ha godt utbytte av å bruke video som hjelpemiddel i sitt faglige arbeid.

  Her deler ansatte i Statped sine erfaringer om hvordan barnehager og skoler har nyttiggjort seg video på ulike måter.

  Svein Lillestølen

  Seniorrådgiver i Statped

  Knut Slåtta

  Psykologspesialist i Statped

Fredag 13. mai

 • Når man jobber med mennesker med eller uten hjerneskade, leter en ofte etter riktig måte å gjøre dette på. Like viktig er kanskje å ha en ramme for å hente all informasjonen som ligger i møtene med dette mennesket. Kan hende ligger svaret rett foran oss, bare at vi ikke ser det. Vi er for opptatt av å gjøre det riktige.

  Karl Jacobsen

  Professor emeritus ved psykologisk institutt, NTNU

 • Læring handler om så mye mer enn faktakunnskap. For hva er vel verdien av kognitiv kunnskap om ikke vi kan lære å være gode mennesker?

  Foredraget vil omhandle inkludering som veien - og målet. Det å være med skal være hovedregelen og ikke unntaket og skolen et godt sted å være, et godt sted å lære – for alle.

  Turid Kjendlie

  Tidligere rektor ved Lauvsnes skole

 • Vi som jobber sammen i i barnehage, skole og andre steder utvikler oss i fellesskap med hverandre. Vi gjenkjenner oss selv i andre, og vi blir utfordret av hverandres væremåte. Som nærpersoner for mennesker med multifunksjonshemming er vi både kommunikasjonspartnere og tolker. Å vite hva som gjør oss trygge i rollene vi har øker vår bevissthet og profesjonalitet.

  Tonje Lovang

  Seniorrådgiver i Statped

 • Vi møter innimellom barn og unge som på grunn av sine utfordringer har en atypisk kommunikasjonsutvikling. Mange av disse barna uttrykker seg kroppslig, og kan ha vansker med å benytte ulike typer alternativ og supplerende kommunikasjon. Det kan handle om sansetap, kognitive eller motoriske vansker.

  De har alle en egen stemme som vi ønsker skal bli hørt.

  Gjennom bruk av kommunikasjonspass kan vi identifisere og systematisere deres uttrykk og dermed være mer responsive på de kommunikative utrykkene.

  Helene Arefjord

  Seniorrådgiver i Statped

  Line Sekse Bakke

  Seniorrådgiver i Statped

 • Lek gir glede og fremmer utvikling. I barnehage og skole er leken både et mål i seg selv og en aktivitet som kan gi læringserfaringer av mange slag. Dette innlegget setter søkelys på hvordan leke-aktiviteter kan utvikles og hvordan lek kan forstås som et viktig spesialpedagogisk innsatsområde.

  Knut Slåtta

  Psykologspesialist i Statped