Til hovedinnhold

Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2020

Mandag 14.september

TEMA: Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - om samhandling og realisering av målet

Konferansier: Ronny Brede Aase

Tone Mørk, direktør i Statped
Se opptak

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
Anja Johansen, statssekretær Kunnskapsdepartementet
Se opptak

Klokkertro under lupen
Eva Simonsen
Se opptak og last ned presentasjon

PP-tjenestens mandat – ulike oppgaver, eller flere sider av samme sak?
Marianne Sandvik Tveitnes, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk på UiS
Se opptak og last ned presentasjon

Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis – hva er viktig nå?
Marit Elin Eide, divisjonsdirektør, Statped
Se opptak og last ned presentasjon

Når hverdagens faglige og ledelsesmessige utfordringer møter politiske intensjoner og mål. Samtale om kunnskapsbasert tidlig innsats
Se opptak fra samtalen

 • Kvalitetskriteriene og skolens muligheter, Kim Aas, rektor Stigeråsen skole
  Last ned presentasjon

 • Tett på barnet med tverrfaglig samhandling og spesialpedagoger i alle barnehager, Hilde M. Schjerven virksomhetsleder for oppvekst, Færder kommune

 • Forutsetninger for at PPT skal lykkes med å være tettere på skole og barnehage, Kjetil Andreas Hansen, leder Karmøy PPT
  Last ned presentasjon

 • Morgendagens spesialpedagoger - Utdanning, arbeidsarenaer og et samfunn i endring, Melaine Kirmess, førsteamanuensis og studieleder på ISP
  Last ned presentasjon

 • Kunnskapsbasert tidlig innsats - en tverrfaglig pedagogisk-psykologisk tilnærming, Stephen von Tetzchner, professor UiO
  Last ned presentasjon

CASES: Tidlig innsats vs. å reparere -slik lykkes vi med tidlig innsats gjennom samhandling og arbeidsfellesskap

«Se meg! Like meg! Lær meg!»
Presentasjon av Tromsø kommunes plan for Inkluderende og helhetlig praksis i barnehage, skole og PPT. Tidlig innsats, barnas kunnskap og medskaping og kvalitetskriterier for barnehage, skole og PPT.
Rolf Øistein Barman-Jenssen, Enhetsleder PPT Tromsø
Se opptak og last ned presentasjon

«Tidlig inn og tett på»
Et utviklingsarbeid i en liten PP-tjeneste gjennom kommunesammenslåing, deltakelse i prosjektet «inkludering på alvor», med St.meld «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» som ledestjerne -før den kom ut.
Tove-Karin Lein, Enhetsleder Fosen PPT
Se opptak og last ned presentasjon

Fagfornyelsen – om status og målsettinger
Hege Nilssen, direktør, Utdanningsdirektoratet
Se opptak og last ned presentasjon

Den nye Opplæringsloven – perspektiver i NOUen
Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis Institutt for offentlig rett, UiO
Se opptak og last ned presentasjon

"Ludvig og de gode hjelperne"
Ragnar Skaug, pappa

Musikalsk avslutning ved Dissimilis

Tirsdag 15.september

TEMA: Ledelse i endring

Ledelse og system fra et brukerperspektiv
Sverre Fuglerud, Blindeforbundet
Se opptak

Den vanskelige implementeringen: Utfordringer når reformideer i oppvekstsektor skal omskapes til varig bedre skole og barnehagepraksiser
Kjell Arne Røvik, UiT
Se opptak og Last ned presentasjon

PP-tjenesten mellom bakkar og berg
Erik Stene, Fylkesmannen i Trøndelag

Endring og endringsledelse
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Institutt for statsvitenskap og ledelse, UiA
Se opptak og last ned presentasjon

Tenke sjæl, Trond-Viggo Torgersen