Til hovedinnhold

Se forelsningene og last ned presentasjoner

Dag 1

Velkommen ved Tone Mørk, direktør i Statped

Last ned presentasjon(pdf)

Et større vi - om likeverd og samarbeid. Geir Lippestad

Med barnets stemme i førersetet. Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

Last ned presentasjon(pdf)

Politiske signaler og prosesser i politisk styring. Karl Georg Øhrn, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet

Last ned presentasjon (pdf)

Status for den nye stortingsmeldingen "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap"

Last ned presentasjon(pdf)

Education and the prevention of mental health problems

Last ned presentasjonen

Det fungerer – slik fikk vi som jobber med barnet til et godt samarbeid

  • Slik sikrer vi god psykisk helse, økt mestring og godt klassemiljø gjennom tverretatlig samarbeid, Camilla Ulfeng, Pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT. Last ned presentasjon(pdf).

  • På lag med eleven– om sårbare barn og unges læring. Asgedet Håland Pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT. Last ned presentasjon(pdf)

Den dysleksivennlige skolen - systematisk arbeid som metode for å lykkes. Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge.

Last ned presentasjon(pdf)

Forventninger og raske endringer– er vi forberedt til å takle det som kommer? Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog.

Dag 2

Fagfornyelsen og nasjonal satsning om utvikling av digitale læremidler – hva betyr dette for opplæringssektoren? Trond Ingebretsen, Stabsdirektør, digitalisering i Utdanningsdirektoratet.

Last ned presentasjonen.

Du er viktigere enn du tror. Kristin Oudmayer, forfatter og samfunnsdebattant.

Å stå i stadige endringer. Lars Asle Einarsen, psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Last ned presentasjonen

Ta det HD! Mitt møte med skolen som barn, mor, lærer og skoleleder. Pernille Dysthe, forfatter og journalist.

Arbeidsglede og endring – er det mulig? Jan-Martin Berge, psykologspesialist