Presentasjon− samiske spesialpedagogiske fagdager 2022

Tema for konferansen er godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole.

Målgruppen er pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre interesserte.

Tirsdag 18.oktober

 • Samisk spesialpedagogisk nettverk (SEAF) består av samiskspråklige medlemmer fra Statped v/ SEAD, samisk høgskole v/ Nasjonalt senter for samisk i opplæringen og Sametinget. Formålet med SEAF er å utvikle samisk pedagogisk kompetanse, spre kunnskap på fagområdet, og styrke kompetansen i og på det samiske språket.

  Karen Inga Eira

  Leder, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

  Ráđđeaddi, Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš 

  Rádevadde, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj 

  Raeriestæjja, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj  

  Ellen-Marit Oskal Gaup

  Avdelingsleder i Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

  Ossodatjođiheaddji, Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus (SEAD)

  Åssudakjådediddje Sáme sierrapedagåvggålasj doarjja (SEAD)

 • Mikkel Eskil Mikkelsen

  Sametingsråd

  Sámedikki ráđđeláhttu

  Sámedikkeráde

  Saemiedigkieraerien lïhtsege

 • Kjell Håkon Andersen

  Divisjonsdirektør for divisjon fagstrategi og virksomhetsstyring

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Geirmund Lykke

  Leder i bystyrets oppvekstkomité i Trondheim

  Tråantte gávpoga bajásšaddanossodaga jođiheaddji

  Jådediddje stádastivra sjaddamjuohkusin

  Tråanten staareståvroen byjjenimmiekovmitén åvtehke

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Risten Birje Steinfjell

  seniorrådgiver, Redd Barna

  seniorráđđeaddi, Redd Barna

  seniorrádevadde, Redd Barna

  seniorraeriestæjja, Redd Barna 

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Elisabeth Gerhardsen

  Psykologspesialist i Samisk nasjonal kompetansetjeneste-psykisk helsevern og rus (SANKS)

  Psykologačeahppi, SANKS

  Psykolåvggåtjiehppe, SANKS

  Psykolåågetjiehpie, SANKS

 • Sørsamiske elever fra Røros videregående skole i samtale med psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen.

  Elisabeth Gerhardsen

  Psykologspesialist i Samisk nasjonal kompetansetjeneste-psykisk helsevern og rus (SANKS)

  Psykologačeahppi, SANKS

  Psykolåvggåtjiehppe, SANKS

  Psykolåågetjiehpie, SANKS

  Naimi Bransfjell

  Elev i Røros videregående skole

  Oahppi, Rossen joatkaskuvla

  Oarjjelsáme oahppe Rossen joarkkaskåvlås

  Learohke Röörosen jåarhkeskuvla

  Ellinor Bransfjell 

  Elev i Røros videregående skole

  Oahppi, Rossen joatkaskuvla

  Oarjjelsáme oahppe Rossen joarkkaskåvlås

  Learohke Röörosen jåarhkeskuvla

   

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Ketil Lenert Hansen

  Professor Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

  Professor, Mánáid ja nuoraid regionála guovddáš (RKBU)  

  Profæssur, Mánáj- ja nuoraj guovllo diehtoguovdásj (RKBU)

  Professore, Maanaj jïh noeri regionaale maahtoejarnge (RKBU)

 • Last ned presentasjon (pdf)

  May-Lise Triumf

  Rådgiver, Sametinget

  Ráđđeaddi, Sámediggi

  Rádevadde, Sámedigge

  Raeriestæjja, Saemiedigkie

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Hans Lieng

  Mobbeombud i Trøndelag

  Tråante givssidanáittardeaddji

  Givsedimoahttse, givsedimoahttse Trøndelágan

  Trøndelagen irhkemetjirkije

Onsdag 19. oktober

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Fredrik Lillestølen Ekren

  Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

  Prošeaktajođiheaddji,Digitála didaktihkka ja fátmmasteapmi mánáidgárddis, Statped

  Digitála didaktihkka ja sebrudahttem  mánájgárden ja skåvlån 

  Prosjektejuhtiehtæjja,Digitaale didaktihke jïh faerhmiestimmie maanajgïertesne, Statped

   

 • Ovttas I AktanI Aktesne presenterer samiske læremidler for barnehagen

  Desverre ingen opptak av dette innlegget.

  Sara Ellen Eira Heahttá

  Web-redaktør, Ovttas/ Aktan /Aktesne

  Web-doaimmaheaddji, Ovttas

  Web-dåjmadiddje, Aktan

  Web-redaktööre, Aktesne

  Laura Pieski

  Redaksjonsmedarbeider, Ovttas/ Aktan /Aktesne

  Doaimmahusbargi, Ottavas

  Dåjmadusbargge, Aktan

  Redaksjovnebarkije, Aktesne

  Ina Marie Logje

  Rådgiver, Ovttas/ Aktan /Aktesne

  Ráđđeaddi, Ottvas

  Rádevadde, Aktan

  Raeriestæjja, Aktesne

  Johan Thomas Hætta

  Redaksjonsmedarbeider, Ovttas/ Aktan /Aktesne

  Doaimmahusbargi, Ovttas

  Dåjmadusbargge, Aktan

  Redaksjovnebarkije, Aktesne

   

 • Statped presenter samiske læremidler for skolen.

  Last ned presentasjon (pdf)

  Lone Nergård Boine

  Seniorrådgiver, Statped

  Seniorráđđeaddi, Statped

  Seniorrádevadde, Statped

  Seniorraeriestæjja,Statped

  Aina-Kristin Lindbæk

  Seniorrådgiver, Statped

  Seniorráđđeaddi, Statped

  Seniorrádevadde, Statped

  Seniorraeriestæjja,Statped

 • Forlaget Davvi Girji presenterer samiske digitale læringsressurser.

  Last ned presentasjon (pdf)

  Marit Alette Utsi

  Nestleder/redaktør i forlaget Davvi Girji  

  Nubbijođiheaddji/doaimmaheaddji, lagadus Davvi Girji

  Nubbenjåddediddje/dåjmadiddje, lágádus Davvi Girji

  Mubpieåejvie/redaktööre berteme Davvi Girji 

 • Statped og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa viser samiske læringsressurser.

  Last ned Statpeds presentasjon (pdf)

  Last ned Nasjonalt senter for samisk i opplæringas presentasjon (pdf)

  Karen Inga Eira

  Leder, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

  Ráđđeaddi, Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš 

  Rádevadde, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj 

  Raeriestæjja, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj  

  Marit Inger Pulk

  Seniorrådgiver, Statped

  Seniorráđđeaddi, Statped

  Seniorrádevadde, Statped

  Seniorraeriestæjja,Statped

  Ellen-Marit Oskal Gaup

  Avdelingsleder i Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

  Ossodatjođiheaddji, Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus (SEAD)

  Åssudakjådediddje Sáme sierrapedagåvggålasj doarjja (SEAD)