Til hovedinnhold

Presentasjon− samiske spesialpedagogiske fagdager 2022

Tema for konferansen er godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole.

Målgruppen er pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre interesserte.

Tirsdag 18.oktober

Onsdag 19. oktober