SPOT 2021

Hvordan skape aktivt og inkluderende læringsfellesskap med utgangspunkt i elevenes interesser og teknologiens mange muligheter?

Opptak 

Opptak av innleggene der forelesere har gitt tillatelse, er nå lagt ut. Innlegg som ikke blir lagt ut, er merket med «Kun direkte» i programmet. 

11. November TEMA: Aktiv læring – Spesialpedagogikk og teknologi i et inkluderingsperspektiv med gaming og mestring i fokus

Plenum

 • Velkommen ved Statpeds direktør, Annemarie Beckmann Hansen. Video med tolk og tekst. 

  Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og en av de viktigste faktorene for å forebygge utenforskap. Barnekonvensjonen stiller krav til innholdet i utdanningen, og understreker barn og unges rett til medvirkning. I innlegget får du høre mer om hva barn og unge selv mener og hva FNs barnekomite mener må til for å realisere barns rettigheter.

  Silje Steinardotter Hasle

  Jurist og seniorrådgiver hos Barneombudet

 • Mats Steen led av en livstruende sykdom og var avhengig av assistanse til alle livets funksjoner. Han satt stort sett i kjellerleiligheten sin bak nedrullede gardiner og spilte data til langt på natt. Til foreldrenes store sorg isolerte han seg og ville ikke ut å treffe folk. Men da Mats døde 25 år gammel, tente venner over hele Europa lys for ham. Det ble en vekker for foreldrene. De visste ikke at Mats hadde hatt et rikt sosialt liv i gaming-verdenen. World of Warcraft-gruppa Starlight var Mats sitt nettverk, og hans avatarer Ibelin og Jerome gjorde alt det Mats ikke kunne: løpe, være et midtpunkt og bidra i andre menneskers liv. Mats fant og til og med kjærligheten her.

  Dette innlegget er en historie som utfordrer oss på hva man definerer som et godt liv, om vennskap, om mestring, tilhørighet og kjærlighet uten fysiske grenser, og om foreldrerollen i en tid der mange ikke forstår hva barna deres egentlig holder på med.

  Robert Steen

  Far til Mats

 • I dette innlegget vil Beate snakke om flere forhold knyttet til gaming som hvem spiller, hva spilles, hva er effektene av spilling, e-sport, spillavhengighet og foreldres forhold til spilling. Hun belyser egen og andres forskning på området.

  Beate har doktorgrad i Psykologi og har de siste årene forsket på barn, unge og gaming. Forskningen hennes er publisert i noen av verdens beste tidsskrifter innen psykologi og har flere ganger blitt omtalt i internasjonal presse, blant annet i The Wall Street Journal. Beates doktorgradsavhandling vant årets doktorgrad innen psykologi i 2017.

  Beate Wold Hygen

  Seniorforsker, Samfunnsforskning og Institutt for Psykologi NTNU

   

 • Et økende antall barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som AD/HD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe barnet tilbake på skolen. I dette innlegget vil Maren-Johanne fortelle om hvordan elevens interesser kan brukes. Hun tar utgangspunkt i praksisfortellinger hvor blant annet spill og programmering er brukt som inngang til kartlegging og tiltak. Til daglig jobber Maren-Johanne i Statped med elever som har nevroutviklingsforstyrrelser og ufrivillig skolefravær. 

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

 • Finnes det flere muligheter med spill enn det vi voksne har tatt inn over oss? I dette innlegget møter du Robert Steen, Beate Hygen og Maren-Johanne Nordby i samtale om mulighetsrommegaming gir. Samtalen ledes av Miriam Modalsli 

  Robert Steen

  Far til Mats

  Beate Wold Hygen

  Seniorforsker, Samfunnsforskning og Institutt for Psykologi NTNU

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

  Miriam Modalsli

  Seniorådgiver, Statped

Paralleller

 • Forskning viser at 15-20% av alle elever sliter med synsforstyrrelser som kan påvirker lesingen. Hvilke synsforstyrrelser snakker vi om, og hva kan vi gjøre for å hjelpe? Inger Lene og Kariann har arbeidet i Statped i mange år, og møter mange barn og unge som strever med syn og lesing. I dette innlegget presenterer de ulike typer synsforstyrrelser og hvilke tilrettelegginger du kan gjøre for å hjelpe elever med lesing.

  Video med tegnspråktolk

  Inger Lene Hustuft

  Seniorrådgiver i Statped

  Kariann Nygård

  Seniorrådgiver i Statped

 • Tolking og barn er en ny nettressurs fra Statped om tolking og tolket samhandling med tegnspråklige barn. Hvordan er tolkede samtaler annerledes enn samtaler vi fører direkte med hverandre? Hva bør du vite når du skal møte noen med tolk? Med videoeksempler fra praksis viser vi noen tolkede samtaler med døve barn. Du kan lære om hvordan barn forholder seg til tolk, og hva som skal til for god kommunikasjon og deltakelse via tolk.

  Til ressursen er det også laget en digital bok om Krølle som møter tolk i barnehagen. Boka kan være fin å bruke i samtaler med barn om tolking. Innlegget vil være nyttig for alle som møter barn via tolk, uansett språk.

  Line Beate Tveit

  Læremiddelutvikler i  Statped 

 • I dette innlegget får du presentert Kodingekspressen der foreleserne vil modellere hvordan man kan pekeprate med tematavlen "I leken med toget", kodebrikkene og duplofigurene. Du får en kort introduksjon til lek og lekens betydning i læringssammenheng for barn og unge som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette er knyttet til språkutvikling, men også med tanke på deltakelse og meningsfulle aktiviteter i barnehage og skole. 

  Siw og Camilla håper at deltakerne får: 

  • en økt forståelse for lekens betydning for inkluderende læring og utvikling for mennesker med utviklingshemming/lærevansker som har behov for ASK.
  • økt bevissthet på kommunikasjonspartnerens rolle som engasjerende modell i leken

  Bidraget er aktuelt for de som jobber i barnehagen, på skolen og i Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Video med tegnspråktolk

  Siw Askheim

  Seniorrådgiver, Statped

   

  Camilla Thorsager Østby

  Seniorrådgiver i Statped

Paralleller

 • I dette innlegget vil vi vise dere gode eksempler på hvordan skoler har tilpasset kodeverktøy og drevet inkluderende undervisning når de har elever med synssvekkelser.  Du vil få se eksempler fra hele løpet; fra barnehage til videregående skole. Vi vil legge vekt på gode erfaringer, slik at du kan få med deg mange tips og triks tilbake til egen undervisning.

  Øivind, Silje, Inger Lene og Anette har sammen jobbet med koding for elever med synssvekkelse. De har bidratt med forelesninger, veiledningsmateriell og workshops på feltet. Når de ikke jobber med programmering, jobber de gjerne med tilrettelegging og inkludering for elever med synssvekkelser som har tjeneste fra Statped.

  Video med tegnspråktolk

  Inger Lene Hustuft

  Seniorrådgiver i Statped

  Øivind Rønning

  Rådgiver i Statped

  Anette Holdhus

  Rådgiver i Statped

  Silje Benonisen

  Seniorrådgiver, Statped

 • Hvordan kan det å la elever lage podkast skape motivasjon, mestring og muligheter i det inkluderende klasserommet? Dette innlegget har som mål å gi deg kunnskap om hva en podkast i undervisningssammenheng kan være, og hvorfor det å la elever lage pod kan være både hensiktsmessig og lærerikt. I tillegg håper Stine å inspirere deg til å prøve ut og få erfaring med «podding» i egen praksis. Du vil dessuten få tips til nyttige ressurser, for å lære mer på egen hånd.

  Stine jobber med og interesserer seg for læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse, samt læring og undervisning i teknologirike omgivelser. Hun har tidligere jobbet 11 år som faglærer i norsk, norsk som andrespråk og engelsk på videregående skole. Sammen med kollega Maja Michelsen, produserer hun podkasten «Norskpraten- En pod for oss som ❤norskfaget».

  Video med tegnspråktolk

  Stine Brynildsen

  Høgskolelektor og seksjonsleder for Seksjon for IKT og læring, avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

 • Med utgangspunkt i case-beskrivelser deler vi våre erfaringer med arbeid av lese- og skriveopplæring for elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Her får du innblikk i ulike arbeidsmetoder, begrensninger, muligheter, fremdrift og kommunikasjonsform. Sentrale stikkord er kontinuitet, struktur, planlegging og ressurser eksemplifisert med appene; Book Creator, Bitsboard, Grapho game, Småord, IntoWords og Ordlek.

  Video med tegnspråktolk

  Ann Kristin Tverbekkmo

  Seniorrådgiver i Statped

  Malin Josefine Skurdal

  Spesped-koordinator og IKT-kontakt ved Vinstra ungdomsskole

Paralleller

 • Elever med nedsatt hørsel kan ha store utfordringer med å lytte ut små meningsbærende nyanser i språket. Det kreves derfor gjennomtenkt didaktikk for at eleven skal kunne være en reell deltager uten å bruke sin energi på å lytte ut samhandlingen i klasserommet. 

  Å kunne lese ord og tekst vil kunne bidra til å fremme forståelse av emnet det snakkes om for å unngå mistolkninger. Slik vil eleven kunne delta aktivt i undervisningen, både sosialt og faglig. Samskrivingsverktøy vil gi eleven nødvendig skriftlig informasjon og felles fokus. I dette innlegget får du presentert hvordan Padlet og andre apper/funksjoner på digitale verktøy kan brukes som støtte i lesingen for å gjøre undervisningen mer visuell.

  Video med tegnspråktolk

  Kjersti Gurrich

  Seniorrådgiver i Statped

 • Å spille et instrument er noe som gir mestring, læring og gode opplevelser sammen med andre. Det kan være en motiverende måte å øve på kommunikasjon med øye- eller bryterstyring. E-Musikk er et program for PC, og gir mange muligheter for aktiv deltakelse i musikkaktiviterer og undervisning. det passer for barnehage, skoe og fritid. Det musikalske innholdet består av spillestemmer der du spiller melodier, improvisasjoner, akkorder og lydeffekter fra ulike musikalske genre tilpasset ulike aldersgrupper. I innlegget får du se hvordan E-musikk kan brukes og hvordan ulike tilpasninger gjør det svært enkelt å komme i gang å spille.

  Video med tegnspråktolk

  Elin Skogdal

  Musikkpedagog og leder for SKUG-senteret i Tromsø 

   

  Dr. Tim Anderson

  Programmer og spesialist i tilpasset musikkteknologi, SKUG-senteret i Tromsø

   

  Einar Berg-Olsen

  Pianist og musikkpedagog på SKUG-senteret i Tromsø 

   

 • Åpne produksjonsprogram gir store muligheter for tilpasset læring og inkludering. Book Creator er et eksempel på et slikt program. I dette seminaret får du presentert eksempler på hvordan Book Creator kan brukes pedagogisk på PC og hvordan man kan tilrettelegge for spesielle behov. Du vil få med deg noen gode ressurser til bruk i klasserommet.

  Sølvi Ellefsen er logoped og Tonje Lundervold er synspedagog. Begge er opptatt av god pedagogisk bruk av digitale verktøy for å fremme mestring og læring.

  Video med tegnspråktolk

  Sølvi Ellefsen

  Seniorrådgiver, Statped

  Tonje Lundervold

  Seniorrådgiver i Statped

Paralleller

 • Visste du at alle digitale enheter kan tilpasses elevenes individuelle behov? Du kan få tekst lest opp, tilpasse skjermbildet og få den til å skrive for deg. I denne workshopen viser vi deg hvordan. Bli med for å få kjennskap til skattekista som ligger klar til bruk på din Chromebook. Ha gjerne enheten din klar slik at du kan være med å prøve ut underveis.

  Video med tegnspråktolk

  Gitte Gjersdal

  Digitalpedagog/spesialpedagog, Voksenopplæringen i Nydalen

 • Visste du at alle digitale enheter kan tilpasses elevenes individuelle behov? Du kan få tekst lest opp, tilpasse skjermbildet og få den til å skrive for deg. I denne workshopen viser vi deg hvordan. Bli med for å få kjennskap til skattekista som ligger klar til bruk på din PC. Ha gjerne enheten din klar slik at du kan være med å prøve ut underveis.

  Video med tegnspråktolk

  Inger Lene Hustuft

  Seniorrådgiver i Statped

 • Visste du at alle digitale enheter kan tilpasses elevenes individuelle behov? Du kan få tekst lest opp, tilpasse skjermbildet og få den til å skrive for deg. I denne workshopen viser vi deg hvordan. Bli med for å få kjennskap til skattekista som ligger klar til bruk på din iPad. Ha gjerne enheten din klar slik at du kan være med å prøve ut underveis.

  Video med tegnspråktolk

  Yngvild Rye

  Seniorrådgiver, Statped

Plenum

 • Sofie Høgestøl er en norsk jurist, kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte. Sofie har snakket åpent om det å ha dysleksi. At det har gjort henne tøffere og at det som voksen nærmest har blitt et fortrinn.

  I dette innlegget deler hun sine erfaringer. 

  Sofie er en svært dyktig foredragsholder. Hun har en spennende og unik bakgrunn med doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. Hun er i dag førsteamanuensis ved UiO.

  Sofie Høgestøl

  Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

12. November TEMA: Aktiv læring – Spesialpedagogikk og teknologi i et inkluderingsperspektiv - med livsmestring i fokus

Plenum

 • Maria vil ta utgangspunkt i UngData tallene og belyse hvordan sosialt press sammenfaller som en av de største risikofaktorene for psykiske plager. Hun vil belyse hvilke grunnleggende endringer i det moderne samfunn som kan ha påvirket ungdomsfasen negativt, og hva samfunnet kan gjøre for å redusere risikoer. Innlegget vil være til nytte for alle som jobber direkte og indirekte med barn og ungdom.

  Maria formidler psykologi den sosiale mediaprofilen @Psyktdeg på Instagram, Tiktok og Facebook. Her deler hun psykologisk kunnskap gjennom korte og humoristiske filmsnutter, særlig for å nå ut til barn og ungdom med tips og råd. Hun står også bak Snapshowet til ungdom «Merkelapp», hvor hun møter mennesker som opplever stigmatisering av ulike årsaker. I 2021 gav hun ut sin første bok med tittelen «Psykt deg - Hva er det egentlig som foregår på innsida?» En bok om psykisk helse og hverdagspsykologi, der hovedmålgruppen er barn og ungdom, men passer for mennesker i alle aldre. Boka inneholder også tips og råd til foresatte.

  Kilder

  Aakvaag, G.C. (2006). Individualisering – en sosiologisk modell. Sosiologisk tidsskrift 14(4): 326-350. Aakvaag, G.C. (2008). Klasseanalyse på hell? Sosiologi i dag, årgang 38, Nr. 3/2008: 72-103 Brusilovskiy, E., Townley, G., Snethen, G., & Salzer, M. S. (2016). Social media use, community participation and psychological well-being among individuals with serious mental illnesses. Computers in Human Behavior, 65, 232-240.Fauske, H. & Øia, T. (2010): Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt forlagFrønes, I. (2013): Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal AkademiskEckersley, R. (2011). A new narrative of young people's health and well-being. Journal of youth studies, 14(5), 627-638.Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. Cambridge: Polity Press. Illeris, K., Katznelson, N., Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., & Simonsen, B. (2009). Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. Murray-Harvey, R. (2010). Relationship influences on students' academic achievement, psychological health and well-being at school. Educational and Child Psychology, 27(1), 104.Willig, R (2013) Kritikkens U-vending. København: Hans Reitzels Forlag https://salg.aisato.no/produkt/digitaltrykk/maling

  Maria Østhassel

  Psykolog og forfatter, Psykt deg AS

 • Innlegget retter søkelys mot en sentral samfunnsutfordring i Norge: altfor mange unge gutter faller ut av skole, arbeids – og samfunnsliv. Guttas Campus er en to ukers intensiv læringsleir med fokus på faglig, personlig og sosial læring. Målgruppe er gutter som skal begynne i 10. klasse og som opplever skolen som utfordrende. Hovedmålet til Guttas Campus er «å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole». Etter leiren følges guttene opp med samlinger på mentorsentre annenhver uke gjennom 10. klasse og i første halvår på videregående skole. 

  I innlegget presenteres metodikken som brukes for å gi guttene en boost i lesing, skriving og regning, samtidig som de får verktøy til å takle både skolens og hverdagslivets mange utfordringer. Her er arbeid med syv karakterstyrker helt sentral.

  Omar Mekki

  Daglig leder ved Guttas Campus

  Emad Salha

  Mentorsenterleder ved Guttas Campus

  Thea B. Johansen

  Pedagogisk konsulent ved Guttas Campus

 • Her får du møte to ungdommer fra Guttas Campus i en spennende samtale med Emad og Maria. De vil snakke om livsmestring og gi deg gode tips om hvordan møte ungdom med læringsutfordringer. Samtalen ledes av Statpeds egen rådgiver, Miriam Modalsli.

  Emad Salha

  Mentorsenterleder ved Guttas Campus

  Maria Østhassel

  Psykolog og forfatter, Psykt deg AS

  Sebastian Hoad Vik

  Elev

  Riad Alalo

  Elev

  Miriam Modalsli

  Seniorådgiver, Statped

Paralleller

 • Forskning peker i stor grad på at AR- teknologien kan ha en positiv innvirkning på elevers læring, men med kort fartstid mangler det kunnskap om pedagogisk bruk. I dette innlegget presenteres Kvalifiseringsprosjektet "Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen" (Ludenso AS og UiS) og tilhørende rapport. Du vil også få eksempler på pedagogisk bruk av AR med utgangspunkt i LK-20 og elevaktiv læring.

  Paolo jobber på Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. I tillegg er han prosjektleder for Didaktisk digitalt verksted og faglig ressurs i Dekom/Dekomp knyttet til pedagogisk bruk av teknologi. 

  Morten har digital læringsteknologi, læringsanalyse, pedagogisk bruk av dataspill og språkutvikling som sitt fagområde.

  Video med tegnspråktolk

  Paolo H. Scarbocci

  Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

  Morten B. Njå

  Stipendiat ved Universitetet i Stavanger

 • Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges deltakelse i samfunnet. For Håvard har det også vært viktig å delta i politisk arbeid, og å forberede grunnen for en utdanning som kan kvalifisere for meningsfullt arbeid. Han bruker øyestyrt datamaskin for å kommunisere, og har gjort seg erfaringer gjennom et helt skoleforløp (og livet ellers) hvor bruk av teknologi er helt sentralt, både i skolearbeid, kommunikasjon, sosialt, etc. Håvard Eriksen og Gudrun Tegnander vil dele sine erfaringer med tilrettelegging og oppfølging for at Håvard skulle få en best mulig skolegang.

  Video med tegnspråktolk

  Håvard Eriksen

  Kommunestyremedlem (H) og student ved Universitetet i Agder

  Gudrun Tegnander

  Spesialpedagog ved Dahlske videregående skole

 • Gjennom støtte fra helsedirektoratet har ergoterapeutene i Bodø kommune utarbeidet verktøy for kartlegging av barn og unges behov for velferdsteknologi, opplæring og oppfølgingsskjema. Prosjektet “Min fritid med velferdsteknologi» startet høsten 2018, og mange erfaringer er gjort siden da. I innlegget deler foreleserne kunnskap om hvem som trenger velferdsteknologi og hva som skal til for at det blir en del av barn og unges hverdag. Her får du høre om brukerhistorier og resultater fra følgeforskning via direktoratet for e-helse.

  Ingunn Dalhaug

  Ergoterapeut ved Ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Bodø

  Kjersti Hustoft

  Ergoterapispesialist i barn helse ved Ergo- og fysioterapitjenesten i Bodø kommune.

Paralleller

 • I dette innlegget får du en kort innføring i hva synstolking er, med konkrete eksempler fra foreleserens arbeid som synstolk. Du vil også få forklart forskjellen på ulike typer synstolking – som synstolking av film/TV-serier, innvevd synstolking og live synstolking – alt med korte konkrete eksempler.

  Du får grunnleggende info om hvordan du synstolker videoer, med eksempler og tips. Sarina vil vise muligheter til å gjøre synstolkingen innvevd ved å ha det med fra planleggingsfasen, slik at man kanskje ikke trenger synstolking i etterkant. I tillegg får du informasjon om hvordan du finner synstolket materiale, og hvordan innvevd synstolking kan være nyttig for andre grupper enn de med nedsatt syn (for eksempel styrke språk/ begreper).

  Sarina Nachtnebel

  Synstolk hos MediaLT

 • Innlegget er en presentasjon av Tastaturbo, et universelt utformet tastaturtreningsprogrammet som Statped har utviklet. Tastaturbo er gratis, plattformuavhengig og lett tilgjengelig via statped.no. Du får høre om tankene bak, og de pedagogiske valgene i utformingen av en slik ressurs, med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratet sine kriterier for digitale læremidler. Det vil også være fokus på kompetansemål i LK20, grunnleggende digitale ferdigheter og hvordan Tastaturbo kan brukes på barnetrinnet.

  Video med tegnspråktolk

  Kristine Gerhardsen

  Seniorrådgiver i Statped

 • Lekematta TegnSkatter er en tegnet verden av dyr og tegn fra norsk tegnspråk. I innlegget blir du kjent med dens rike innhold. Matta tilbyr også virtuell skattejakt! Videoskattene er korte fortellinger og oppgaver. Med sitt visuelle uttrykk passer TegnSkatter også for barn som ikke bruker tegnspråk.

  Temaene i skattene er

  • motsatte begreper
  • tall og mengde
  • farger, frukt og bær
  • årsaksrelasjoner

  Andre aktiviteter matta inviterer til er

  • Si tegnet – finn dyret!
  • Hva tenker jeg på? Å reflektere og filosofere over tegn og illustrasjoner på matta

  TegnSkatter er aktuell for både barnehage, småskoletrinnet og SFO.

  Aud-Karin Stangvik

  Læremiddelutvikler i Statped 

 • Maneno er Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks (NLB) nye leseapp for barn som strever med å lese trykt tekst. Her blir barn motivert til å lese mer ved bruk av spillelementer og lesestøtte. Lånerne kan velge mellom lydbøker og e-bøker i mange ulike sjangre og lesenivåer. Presentasjonen viser frem både de pedagogiske verktøyene og noen av appens spillelementer. NLBs tilbud og bredde i brukergrupper blir også presentert.

  Therese er spesialbibliotekar med ansvar for samlingsutvikling og formidling av litteratur og tjenester til barn og unge.

  Video med tegnspråktolk

  Therese Solbjørg

  Spesialbibliotekar barne- og ungdom, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Plenum

 • I Digital didaktikk og inkludering tilbys inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres som kollektiv kompetanseheving for skoler og i PP-tjenester.

  Innlegget vil vise til bakgrunn og oppnådde resultater. Deretter deles erfaringer fra gjennomføring av inkluderingstiltaket, holdninger til inkludering og suksessfaktorer ved endringsarbeidet i en samtale.

  Fredrik Lillestølen Ekren

  Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

   

  Marianne Engen Matre

  Doktorgradsstipendiat og universitetslektor ved Universitet i Agder

  Veronica Bentsen

  Digitalveileder ved Furulunden skole og lærerspesialist i PfDK i Lindesnes kommune

  Ann Oline Vuttudal

  Rektor ved Gjølme skole i Orkland kommune

  Julie Kristin Eliassen

  Pedagogisk psykologisk rådgiver i Orkland kommune

   

 • Hva gjør du når fremmede på gaten begynner å kjefte på deg? Hvordan er det å stadig bli møtt med mistro og fordommer? Anne-Kat. vil i samtale med Kristin dele sine erfaringer med å ha nedsatt syn, det å ha en usynlig vanske, det å venne seg til nye måter å gjøre ting på og hvordan takle usikkerheten sykdommen medfører. Hvilke analoge- og tekniske hjelpemidler er helt nødvendige i hverdagen? Her blir det både alvor og humor i en herlig blanding.

  Anne-Kat. Hærland

  Komiker og programleder

  Kristin Skoug Haugen

  Seniorrådgiver i Statped