Forelesere på Statpedkonferansen | www.statped.no

Forelesere på Statpedkonferansen

Tonje Brenna

Kunnskapsminister(Ap)

Jan Grue

 Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 

 

 

Kirsti Klette

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 

Nicholas Wilkinson

Nicholas har ekspressiv afasi og apraksi som følge av blodforgiftning og etterfølgende slag 17. mai 2018. Han har vært både på sykehus, rehabiliteringsinstitusjonen Sunnaas og har jobbet med logoped. Han var helsepolitisk talsperson for SV 2017-2021 og har prioritert arbeidet med rehabilitering og habilitering i helse- og omsorgskomiteen.

 

Ronny Brede Aase

Journalist og programleder

Monica Melby-Lervåg

Professor og direktør i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

Elisabeth Bjørnstad

Professor ved barnehagelærar- utdanninga ved universitetet OsloMet. Leder for forskningsprosjektet om evalueringen av seksårsreformen.

Anne Arnesen

PhD. Spesialrådgiver i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Åste Marie Mjelve Hagen

Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Patrick Kermit

Professor i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse ved NTNU 

Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring.

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet arbeider som prosjektleder i dekomp, rekom og Kompetanseløftet ved SELL, Høyskolen Innlandet. Hun har lang erfaring fra arbeid i skolen i ulike roller både som lærer, veileder og leder.

 

Lena Andresen

Rektor ved Åsane Folkehøgskole og mor til Imanuel

 

Gøril Moljord

Marianne Kufaas Sæterhaug

representerer Unge funksjonshemmede i Nasjonalt brukerråd i Statped

Sonja Bjørnbak

Universitetslektor i barnehagelærerutdanningen og Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

Ruth Berle

Proskjetleder ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Camilla Heimstad-Bergseng

Assisterende styrer i Bjørnestien barnehage, spesialpedagogisk fagkoordinator i Horten kommune og lærer ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

Mia Larsen Sveberg

Styremedlem i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU)

Kasper Aarud

Kasper er 17 år. Kommer fra Larvik. Er tunghørt og bruker høreapparat og CI. Han bruker både tegnspråk og norsk talespråk.

Går 1.trinn på Briskeby videregående skole, mat og restaurantfag. Han bor på hybel på skolen. Programfagene tar han på Åssiden videregående skole. Kasper elsker å bake og ønsker å bli konditor.

SPOR

I Spor utvikles store, visuelle forestillinger i samspill mellomungdommene og Kristiansand Symfoniorkester. Møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer – og ungdommene imellom – kan skape toleranse og gi store kvalitetsopplevelser. Forestillingene er resultater av lange og utfordrende prosesser som utfordrer og berører alle involverte.

Spor tar utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles satsing på kunst som verktøy for mestring. Prosjektet er et eksempel på Kilden som kompetansesenter for medskapende kunst og sosial praksis. Les mer på deres nettside

Mette Midling-Jenssen

Mette jobber som spesialpedagog på Kristiansand katedralskole Gimle . Hun har jobbet med en rekke forestillinger hvor musikk, dans og drama benyttes som et pedagogisk verktøy for inkludering.

Elisabeth Lindland

Elisabeth Lindland. Er for tiden ansatt som regissør og prosjektleder i Kilden Dialog ved Kilden teater og Konserthus i Kristiansand. Hun har jobbet som skuespiller, sanger, programleder i tv og radio og som regissør.

Synne Sanden

Musiker

Annemarie Bechmann Hansen

Direktør i Statped

Marianne Akselsdatter Aaslund

Seniorrådgiver i fagavdeling for sammensatte lærevansker i Statped 

Maren-Johanne Nordby

Seniorrådgiver, Statped

Eva Marie Hammervik

Avdelingsleder i Statped for avdeling syn i divisjon barnetrinn.

Fredrik Lillestølen Ekren

Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

 

Anita Sande

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Siv Hillesøy

Siv Hillesøy, er ansatt som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, og hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.

May-Britt Berntsen Kristoffersen

Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped.

Lisbeth Rognes

Seniorrådgiver i fagavdeling ervervet hjerneskade i Statped

Anne-Merete Kleppenes

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

Hilde Kolstad-Danielsen

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Bjørg Sissel Hoëm

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Bente Corneliussen

Seniorrådgiver i fagavdeling syn i Statped

Gro Narten Markestad

Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 

Marte Krogstad

Kommunikasjonsrådgiver i Statped

Svein Erik Moløkken

Kommunikasjonsrådgiver i Statped

Ann Bente Johansen

Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped.

Kristine Damsgaard

Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped 

Anne Hem Langli

Seniorrådgiver i fagavdeling hørsel i Statped

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!