Til hovedinnhold

Program 2024

Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

Opptak fra Statkonferansen 2024 (YouTube)

Synstolket opptak fra Statpedkonferansen 2024 (YouTube)