Til hovedinnhold

Slik følger du Statpedkonferansen

Tid: Torsdag 25.april 9:00 til 15:30

Sendingen åpner Kl 8:45, sendingen av konferansen starter automatisk kl. 9:00. Klikk på lenken: Startsiden til Konferansen.

En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen som ligger omtrent midt på skjermen.

En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk på Play-knappen.

Bruk en av disse nettleser Chrome, Edge, Firefox, Safari (nettleseren Explorer virker ikke).

Teksting, tegnspråktolk og synstolk

Vi tekster våre foredrag, de blir også tegnspråks tolket og synstolket. Du må gjøre noen valg som du finner beskrevet under.

Det er et kamera-ikon/knapp nede i høyre hjørne i videobilde-sendingen (dvs. under videobilde av tegnspråktolken). Når musmarkøren berører kamera-ikonet, dukker det opp et skjermtips på skjermen hvor det står Kilder.

Når du klikker på kamera- knappen, dukker det opp et popup-bilde like ovenfor kamera-ikonet med to valgmuligheter.

Første valg: Live med tolk og tekst

Andre valg: Live med synstolk

Klikk på «Live med synstolk» hvis du ønsker å følge konferanse med synstolk. Du vil høre musikk på starten av dagen, så du vet du er kommet på riktig sted.

Skjermleseren viser valgene Live med tekst og Live med synstolk rett under avspillingsknappen

Tips til deg som bruker skjermleser på datamaskin

Når du hører på sendingen: Pass på at skjermleseren er i lesemodus / virtuell modus. Trykk så Esc for å være sikker på at du kan bruke tastene til å navigere med. Gå til toppen med Ctrl-Home, og trykk deretter på b (button) flere ganger til du kommer til Live med synstolk.

Chat

Du kan stille spørsmål og gi dine kommentarer underveis i chaten.

Nettsiden er delt opp i 2 deler. På høyre side kjøres det «Statped Chat». Her har du mulighet til å sende inn spørsmål til chat-verten.

Resten av skjermen viser videobilde av selve sendingen. Ønsker du ikke å ha chatten fremme, må du maksimere videobildet ved å klikke på Fullskjerm-knappen nede i høyre i videobilde (når musmarkøren berører Fullskjerm-ikonet, dukker det opp et skjermtips på skjermen hvor det står Fullscreen).

Du kan også navigere via hurtigtaster ved å bruke Tab, Mellomrom, Enter og piltastene eller tallene.

  • Tab - går videre til neste interaktive element
  • Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element
  • Mellomrom eller Enter - aktiverer det valgte interaktive elementet