Velg mellom 13 ulike foredrag og skreddersy din egen verktøykasse | www.statped.no

Velg mellom 13 ulike foredrag og skreddersy din egen verktøykasse

For å sikre størst mulig læringsutbytte kan du selv skreddersy din verkøtyskasse ut fra ditt behov. Vi anbefaler deg å se filmen, og reflektere hvordan dette kan omsettes til egen arbeidshverdag. Filmene har ulik lengde, og det er mulig å stoppe og starte dem slik du selv ønsker.

Filmene finnes også tegnspråktolket og synstolket versjoner.

Omgivelsenes betydning for god skriftspråkutvikling

Læringsmiljøet har betydning for utvikling av literacy for alle elever. Hvordan kan skolen tilrettelegge for et læringsmiljø som støtter den første lese- og skriveopplæringen, og hvordan vet du som pedagog at dere er «på rett vei»? (24:30)

Tilbake til barnehage og skule etter erverva hjerneskade

Viste du at barnehage og skule er ein av dei viktigaste rehabiliteringsarenaer for barn og ungdom etter skade eller sjukdom på hjernen? I denne presentasjon vil eg sei litt om kva desse barna/elevane treng av tilrettelegging når dei kjem tilbake til barnehage eller skule. (20:39)

På veg mot ein inkluderande praksis. Presentasjon av eit verktøy for refleksjon og endringsarbeid i barnehage og skule

Statped har utvikla eit refleksjonsverktøy som skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med å utvikle ein meir inkluderande praksis. (27:54 min)

Lekens betydning for deltakelse i barnefellesskapet

En samtale om viktigheten av at barnet med blindhet deltar i lek med seende jevnaldrende i barnehagen. Vi vil presentere en metode for å tilrettelegge for dette, og si noe om den voksnes rolle. (23:38)

Barnehagens betydning for barns språkutvikling

Noen barn strever med språkforståelse og er i risiko for å utvikle senere problemer med språk og lesing i skolen. Barnehagen har en viktig rolle og kan gjøre en forskjell for disse barna. (30:39)

 

Utestengelse fra læringsfellesskapet

Mobbing og utenforskap påvirker barn og unges livskvalitet, og forekommer i både barnehage- og skolemiljø. Barn og unge med lærevansker, sosiale vansker, atferdsvansker og emosjonelle vansker er mer utsatt sammenlignet med barn uten vansker.(23:13)

Elever med ADHD, Tourettes og autisme med ufrivillig skolefravær - Det er kaos, jeg blir stressa

Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser som ADHD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe eleven tilbake på skolen.(32:27)

Overganger i arbeid med barn og elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Vi vil i dette innlegget ha fokus på hvordan vi kan tilrettelegge overganger for barn og elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Overganger fra barnehage til skole, og mellom ulike skoleslag er ofte sårbare perioder for denne gruppen.(19:15)

Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon

Vi vil vise dere et nyopprettet verktøy som skal bidra til at miljøet rundt personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) får oversikt over hvilken kompetanse det er behov for for å gi god tilrettelegging, hvordan og hvor de eventuelt må innhente kunnskap og kompetanse, og hvordan de kan utvikle ny og nødvendig kompetanse sammen. (33:39)

Skal vi leke sammen? Om tidlig innsats og inkludering for barn med nedsatt hørsel i barnehagen

Barn med nedsatt hørsel har ikke naturlig tilgang til det som formidles språklig i alle hverdagssituasjoner. Forventninger til utvikling må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre.(22:50)

«Digital didaktikk og inkludering» -kompetansepakke om digital kompetanse og inkluderende fellesskap

Bidrar bruk av digitale verktøy til økt inkludering for alle barn? I dette innlegget vil du høre erfaringer og resultater fra kommuner og skoler som har gjennomført Statpeds skolebaserte kompetanseutvikling. Du vil også høre om Digital didaktikk og inkludering for barnehage og PPT, og få nyttig informasjon om søknadsprosess til begge kompetansepakkene (16:43)

Statped.no – din støtte i arbeid med barn og elever som har spesialpedagogiske behov

Hvordan kan statped.no være til hjelp i arbeidet ditt på det spesialpedagogiske feltet, og i arbeid med tiltak? Og hvordan kan nettstedet bistå foreldre/foresatte som er direkte berørt innen våre spesialpedagogiske fagområder? (32:57)

Kreativ problemløsning for å skape mestring for elever med matematikkvansker

Kreativ problemløsning med utgangspunkt i et casus. (28:05)

Vil du vite mer om foredraget og hvem som holder innlegget

Se oversikten i programmet til Statpedkonferansen.

Du kan starte og stoppe filmene i ditt eget tempo. Vi anbefaler at du i etterkant av filmene gjør deg refleksjoner for hvordan dette kan omsettes egen arbeidshverdag. Verktøyskassen består av de samme filmene i dag og i morgen, så les gjennom de ulike ingressene og se hva som treffer din arbeidshverdag best.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!