Til hovedinnhold

Temaene for årets konferanse er:

Fullføringsreformen og gjennomføring av videregående opplæring

Vurderingspraksis og vurdering i fag

Kompetanseløftet og kompetanseutvikling i barnehager og skoler