Til hovedinnhold

Presentasjoner fra Brukerkonferansen 2022

Tema for konferansen er hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksiser.

Tirsdag 13. september 2022