Program Brukerkonferansen 2022

Tema for konferansen er hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksiser.

Tirsdag 13. september 2022

 • Anne-Berit Kavli

  Seniorrådgiver avdeling for barnehage og skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

 • Bjørn Erik Thon 

  Likestillings- og diskrimineringsombud

 • Silje Solvang

  Silje Solvang, leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

  Mari Kårstad

  Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

  Terje Holsen

  Medlem av Statpeds Nasjonale brukerråd, styreleder i Norsk Tourette Forening 

 • Guri Adelsten Iversen

  Direktør for oppvekst og velferdsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

  Marianne Kufaas Sæterhaug

  representerer Unge funksjonshemmede i Nasjonalt brukerråd i Statped

  Hans-Petter Østreng

  Representerer Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Nasjonalt brukerråd i Statped

   

  Eva Marie Hammervik

  Avdelingsleder i Statped for avdeling syn i divisjon barnetrinn.

 • Eksempel fra Garnes Ungdomsskule.

 • Erfaringer fra PP-tjenesten.