Presentasjoner fra Brukerkonferansen 2022

Tema for konferansen er hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksiser.

De fleste opptak av innleggene og presentasjonene vil bli lagt ut etter konferansen, dersom foreleseren gir oss tillatelse til dette. Det tar vanligvis ca to uker da vi har som policy at alle opptak vi legger ut skal være tekstet. Du vil finne dem her under hvert foredrag.

Tirsdag 13. september 2022

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Anne-Berit Kavli

  Marianne Lindheim

  Anne-Berit Kavli

  Seniorrådgiver avdeling for barnehage og skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

 • Bjørn Erik Thon 

  Likestillings- og diskrimineringsombud

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Terje Holsen

  Mari Kårstad

  Berit Roppen

  Silje Solvang

   Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

  Mari Kårstad

  Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

  Terje Holsen

  Leder av Statpeds Nasjonale brukerråd og styreleder i Norsk Tourette Forening 

  Berit Roppen

  Berit er mor til en døv jente på 13 år. Datten har undervisning i og på tegnspråk og går på ungdomskolen der hun bor. Foreldrene får opplæring i tegnspråk ved å følge kursrekka «Se mitt språk». Berit er medlem av og engasjert i Norges døveforbund og HLF.

 • Hans-Petter Østreng

  Representerer Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Nasjonalt brukerråd i Statped

   

  Silje Solvang

   Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

  Marianne Kufaas Sæterhaug

  representerer Unge funksjonshemmede i Nasjonalt brukerråd i Statped

  Anne-Berit Kavli

  Seniorrådgiver avdeling for barnehage og skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet

  Kari Anita Brendskag

  Divisjonsdirektør i avdelingen læremidler og læringsressurser i Statped

 • Eksempel fra Garnes Ungdomsskule.

  Last ned presentasjon (pdf)

  Mina Inger Endresen Hekland

  Elev på Garnes Ungdomsskule

  Preben Vik

  Lærer på Garnes Ungdomsskule

  Renate Jokiel

  Lærer på Garnes Ungdomsskule

 • Erfaringer fra PP-tjenesten.

  Kjetil Andreas Hansen

  leder Karmøy PPT