Presentasjoner fra Brukerkonferansen 2022

Tema for konferansen er hvordan sikre at lovverk, gode intensjoner og virkemidler øker spesialpedagogisk kompetanse og skaper inkluderende praksiser.

Tirsdag 13. september 2022

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Anne-Berit Kavli

  Marianne Lindheim

   

  Anne-Berit Kavli

  Seniorrådgiver avdeling for barnehage og skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

 • Bjørn Erik Thon 

  Likestillings- og diskrimineringsombud

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Terje Holsen

  Mari Kårstad

  Berit Roppen

  Silje Solvang

   Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

  Mari Kårstad

  Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

  Terje Holsen

  Leder av Statpeds Nasjonale brukerråd og styreleder i Norsk Tourette Forening 

  Berit Roppen

  Berit er mor til en døv jente på 13 år. Datten har undervisning i og på tegnspråk og går på ungdomskolen der hun bor. Foreldrene får opplæring i tegnspråk ved å følge kursrekka «Se mitt språk». Berit er medlem av og engasjert i Norges døveforbund og HLF.

 • Hans-Petter Østreng

  Representerer Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i Nasjonalt brukerråd i Statped

   

  Silje Solvang

   Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

  Marianne Lindheim

  Spesialrådgiver i KS , avdeling for oppvekst, kultur og utdanning

  Marianne Kufaas Sæterhaug

  representerer Unge funksjonshemmede i Nasjonalt brukerråd i Statped

  Anne-Berit Kavli

  Seniorrådgiver avdeling for barnehage og skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet

  Kari Anita Brendskag

  Divisjonsdirektør i avdelingen læremidler og læringsressurser i Statped

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Mina Inger Endresen Hekland

  Elev på Garnes Ungdomsskule

  Preben Vik

  Lærer på Garnes Ungdomsskule

  Renate Jokiel

  Lærer på Garnes Ungdomsskule

 • Kjetil Andreas Hansen

  leder Karmøy PPT