Til hovedinnhold

Slik sender du faktura til Statped

Statped mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF).

Elektronisk fakturaadresse er identisk med Statpeds organisasjonsnummer:

Uten landkode
998554640

Med landkode
9908:998554640

Ifølge digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen skal alle statlige virksomheter kreve EHF-fakturaer.

Statped
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Alle fakturaer må merkes med referanse (3400xxxxx).

Statped benytter DNB. Våre bankkontonummer for innbetalinger er:

Refusjoner fra NAV
7694 05 16583

Andre innbetalinger
7694 05 16184