Videomøte ved bruk av videoløsning på møterom

  • Avtal med møtearrangør å teste tilkoblingen i god tid før et videomøte.
    Dersom det ikke er mulig å teste tilkoblingen med møtearrangør, kan du koble deg til vår testadresse testrom@meet.statped.no.
  • Ta kontakt med din IT-ansvarlige hvis du er usikker eller har tekniske spørsmål.
  • Finn frem møteinnkallingen som du har fått på e-post fra Statped.
  • Koble deg til videomøtet ved å skrive inn videoadressen (vanligvis [xxxxx]@meet.statped.no).

Du vil nå delta i møtet, og du kan se og snakke med de andre deltakere som er tilkoblet.

Ved eventuelle problemer, ta kontakt med møtearrangør eller din IT-ansvarlige.

Godt møte!