Videomøte ved bruk av Skype for Business

Utstyr

Du trenger

 • webkamera
 • mikrofon
 • høyttaler

Dette er ofte integrert. I tillegg anbefaler vi at du bruker hodetelefoner med mikrofon.

Før et videomøte

Avtal med møtearrangør å teste tilkoblingen i god tid før et videomøte. Dersom det ikke er mulig å teste tilkoblingen med møtearrangør kan du koble deg til vår testadresse testrom@meet.statped.no.

Ta kontakt med din IT-avdeling hvis du er usikker eller har tekniske spørsmål.

 1. Åpne Skype for Business. Trykk på «Kontakter» (helt til venstre).
 2. Klikk på «Søk etter en person eller et rom».
  Finn frem møteinnkallingen som du har mottatt per e-post fra Statped:
  Skriv inn videoadressen (vanligvis [xxxxx]@meet.statped.no).
 3. For å starte videomøtet høyreklikk på kontakten.
  Velg «Start videosamtale». Skype for Business ringer da opp kontakten.

Du vil nå delta i møtet, og du kan se og snakke med de andre deltakere som er tilkoblet. 

I et videomøte

Nederst til høyre i skjermbildet skal du se deg selv.

Nederst i midten av skjermbildet har du fire valg:

 • Kamera: Klikk på kamera-ikonet for å skru av eller på kamera.
 • Mikrofon: Klikk for å slå den av (knappen viser mikrofon med skråstrek over), og klikk på nytt for å slå den på igjen (knappen viser mikrofon uten skråstrek over)
 • Del skjerm: Vis skjermen din til de andre møtedeltakerne. Her kan du velge «Del skrivebordet». Når skrivebordet ditt vises for de andre deltakerne får skjermen et gult omriss. For å avslutte skjermdelingen, klikk «Stopp deling» øverst i midten i skjermbildet.
 • Valg for å forlate: Klikk på rød sirkel med hvit telefon avslutte og forlate møtet.

Øverst til venstre i skjermbildet kan du se antall deltakere. Klikk på ruten «Åpne deltakere» for å se hvem som deltar i videomøtet.

Nederst til venstre i skjermbildet kan du åpne ruten «Direktemelding» for å chatte med de andre deltakerne.

Ved eventuelle problemer, ta kontakt med møtearrangør eller din IT-avdeling.

Godt møte!