Kurs, konferanser og studier

Statped tilbyr kurs og konferanser med særlige opplæringsbehov som tema,  og bidrar til etter- og videreutdanning.