Se opptak av Statped på Arendalsuka 2019

Fire personer foreleser foran med en gruppe mennesker
Statped hadde seks arrangement under Arendalsuka 2019. Her forteller gamer-mamma Camilla Lynne Bakkeng om sine erfaringer med gaming.

Når kompetanse blir den kritiske faktoren

Regionalisering og desentralisering av oppgaver ut til kommunene er krevende. Å samle kompetansen på ett sted kan være nødvendig fordi ikke alle kommuner kan være generalistkommuner med ansatte på et høyt kunnskapsnivå. Samtidig forventes det at kommuner skal klare å være kommuner med høy spisskompetanse på smale områder. Dette reiser en rekke spørsmål som danner grunnlag for debatten, blant annet:

 • Er det brukerens behov som styrer reformene?
 • På hvilket geografisk nivå skal ambisjonene om spisskompetanse ligge, og finnes det nok spisskompetanse til å realisere ambisjonene?
 • Er man flink nok til å spørre hvilken kompetanse som trengs – og hvordan den kan skaffes til veie og vedlikeholdes?
 • Hvordan sikre kompetanseutvikling uten geografisk nærhet til et større fagmiljø?

Under seminaret la FAFO la fram rapporten Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon?

Medvirkende:

 • Hans Fredrik Grøvan (KrF) Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen
 • Kent Gudmundsen (H) første nestleder utdannings- og forskningskomiteen
 • Torstein Tvedt Solberg (A) Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen
 • Inger Marie Hagen forsker i Fafo 
 • Geir Lippestad
 • Hanne Bjurstrøm likestillings- og diskrimineringsombod
 • Erling Lien Barlindhaug avdelingsdirektør, INT Utdanning i KS
 • Kristian Emil Kristoffersen direktør, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Professor II, Nord universitet
 • Terje Holsen medlem av Statpeds Nasjonale brukerråd nestleder i Norsk Tourette Forening

Spill og gaming som verktøy for inkludering?

Spill og gaming er omdiskutert, men har vist seg å inneholde interessante muligheter når det gjelder læring og skole. Kan dette være viktige virkemidler å ta i bruk for å skape motivasjon, hindre frafall og utenforskap? 

Lær mer om spill i skolen på vår ressurside

Medvirkende: 

 • Martin Johannessen ansvarlig for Podcasten Rekk opp hånda
 • Espen W. Langbråten Statped læringsressurser og teknologiutvikling
 • Morti Kvisvik Spillhuset i Bærum kommune
 • Camilla Wiig førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Camilla Lynne Bakkeng gamer-mamma
 • Turid Kristensen (H) Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

Mobiltelefon i skolen – nyttig verktøy eller distraksjon? 

Mange skoler nedlegger forbud. Andre ønsker å se på muligheter. Men handler debatten bare om mobilen som distraksjon og uromoment? Hva med elever som kan ha stor nytte av mobiltelefonen som et redskap for bedre læring? Hva med elever med dysleksi, elever som strever med struktur eller elever som av andre grunner har stor nytte av mobilen som et læringsverktøy? 

Medvirkende:

 • Martin Johannessen ansvarlig for Podcasten Rekk opp hånda
 • May Dypdalen rektor, Stuenes skole
 • Alida de Lange D'Agostino leder, Elevorganisasjonen
 • Vigdis Lothe Waaler spesialpedagog ved Rustad skole, Ås kommune
 • Trond Markussen president i NITO
 • Torstein Tvedt Solberg (A) Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

Utenforskap i barnehagen?

Utenforskap sees allerede i barnehagealder og barn som tidlig faller utenfor felleskapet opplever ofte å være utenfor også videre opp gjennom skolealder. Barn med ulike vansker er ofte mer utsatt for utenforskap enn andre barn. Her presenteres ny forskning om utenforskap i barnehagen og barnehagealder. 

Les mer om hvordan barn med utviklingsvansker utsettes oftere for krenkelser og erting

Hør på podcasten Storefri fra Utdanningsnytt med Elises Øksendal som snakker om barn som faller utenfor i barnehagen.

Medvirkende:

 • Anne Helgeland Forsker, Ph.D og familieterapeut ved Sørlandet sykehus
 • Elise Øksendal Ph.D student, Statped
 • Kristian Emil Kristoffersen direktør, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Professor II, Nord universitet

Skolefravær. Veien til utenforskap 

Skolefravær assosieres med negative konsekvenser som tidlig frafall i videregående skole, arbeidsløshet, og utenforskap. Barn med ulike vansker er ekstra utsatt, og foreldre melder om lav livskvalitet og utenforskap. I seminaret presenteres ny forskning på området og erfaringer Statped har i oppfølging av elever med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær. Rektor ved Vollebekk skole i Oslo presenterer skolens arbeid med å forebygge skolefravær.

Les Maren Johanne Nordbys artikkel om skolefravær - "Når skolen blir en fiende"

Medvirkende:

 • Maren-Johanne Nordby Seniorrådgiver i Statped
 • Robin Ulriksen PhD, seniorrådgiver Statped FoU
 • Kathrine Larsen Rektor, Vollebekk skole i Oslo.