Fagtorg vest 2019

Fagtorg 28. og 29. august 2019 i Bergen.

Fagtorget er primært for deg som arbeider i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) på Vestlandet. Eit variert program skal bidra til kompetanseutvikling i PPT. Dersom det er plass, kan òg andre delta.