Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge 2019

Fra gode tanker til handling! 

23. - 24. oktober i Tromsø

Tema for årets Landsdelssamling er den kommende stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole, læringsmiljø og psykisk helse hos barn og unge.