Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangerer Statped en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Tema i 2019 er inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole.

Velkommen 5. februar 2019

#brukerkonf19

Målgruppe: Alle som er opptatt av barn med funksjonshemminger og opplæring.