Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangerer Statped en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Hold av datoen 4. februar 2020. Konferansen arrangeres i Oslo. 

#brukerkonf20

Tema: Koordinering av sammensatte tjenester – behovene sett fra et foreldre- og pårørendeperspektiv

Målgruppe: Alle som er opptatt av opptatt av barn, unge og voksne med funksjonshemminger og opplæring.