Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten

Hold av datoene for neste års konferanse 5.–6. mai 2020. Den avholdes på Radisson Blu Oslo Plaza.

Tema for konferansen i 2019: "På lag med barn og unge"
Det spesialpedagogiske feltet står fortsatt i søkelyset, og selv om vi ikke har fått det endelige fremtidsbildet til konferansen, er en ting klart; endringer blir det!

På konferansen samler vi, viktige samfunnsaktører og ressurspersoner fra opplæring og ledelse. Sammen setter vi søkelys på hvordan vi kan bygge bro mellom de politiske føringene og pedagogisk praksis, og samtidig ivareta barnets stemme. Hvordan kan vi bygge laget til beste for barn og unge, og hvordan kan du som leder i pp-tjenesten stå rustet til møte stadige endringer.