Forelesere SPOT 2019

Dr. Ned Sahin

phd i kognitiv nevrovitenskap. Grunnlegger og administrerende direktør i Brain Power

Kontakt

Petter Schjerven

Tale Maria Krohn Engvik

helsesykepleier@helsesista

Mer om Helsesista

Mads Johan Øgaard

animatør, illustratør og spesialpedagog

Kontakt

Ingvild Vikingsen Skogestad

konstituert avdelingsleiar og koordinator for prosjektet Digg læring, Knappskog skule, Fjell kommune

Kontakt

Terje Pedersen

lærer, Rothaugen skole, Bergen

Kontakt

Morten Goodwin

førsteamanuensis, institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA

Kontakt

Carl Fredrik Dons

dosent i Utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Kontakt

Martin Johannessen

ansvarlig for Podcasten Rekk opp hånda

 

Jørgen Moltubak

lærer, foredragsholder og forfatter

Ivar Solheim

dr.polit i pedagogikk. Prosjektleder. Forsker ved Norsk regnesentral. 

Kontakt

Kjell Ove Hauge

rektor, Kuben videregående skole

Ida Engelstad

rådgiver og miljøterapeut ved OT-tiltaket og Fundament, Kuben videregående skole

Christian Myhrvold

lærerspesialist, Kuben videregående skole

Espen Egeberg

seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Cathrine Fragell Darre

daglig leder, Bjerkealléen Kanvas barnehage

Kontakt

Gitte Gjersdal

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Anne Helene Strand Andersen

Seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Siw Klemetsen

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Oda Bøthun

rådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Aina Kristin Lindbæk

seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Ida Elisabeth Harviken

seniorrådgiver, Statped nord - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Alexander Refsum Jensenius

førsteamanuensis, nestleder RITMO Universitetet i Oslo

Kontakt

Paal Richard Peterson

NRK - Tegnspråk

Line Beate Tveit

læremiddelutvikler, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Aud Karin Stangvik

læremiddelutvikler, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Anne Stine Mjelve Bakmann

studieansvarlig for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Joakim Skavern

produsent og reggisør i TV Inter

Anders Wicken Ølander

rådgiver, fagavdeling hørsel, Statped

Kontakt

Yngvild Rye

rådgiver, Statped - fagavdeling hørsel

Kontakt

Inger Lene Hustuft

seniorrrådgiver, Statped - fagavdeling syn

Kontakt

Julie Ødegaard Juul

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Øyvind Rønning

rådgiver, Statped - fagavdeling syn

Kontakt

Espen Langbråten Wilberg

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Sølvi Ellefsen

seniorrådgiver, Statped - fagavdeling språk/tale

Kontakt

Chris Andre Lund

seniorrådgiver, Statped - fagavdeling språk/tale

Kontakt

Marita Deila Kyrkjebø

rådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Ane Ramm

redaktør Cappelen Damm

Cathrine Redi

trainer/logoped, Tobii Dynavox