SPOT-programmet klart

Statped kan i år presentere et mer spennende program en noen gang på årets SPOT-konferanse 13.-14 november, The Qube, Gardermoen. 

Trenger du ideer om hvordan teknologi kan brukes for elever med lese- og skrivevansker? Er du nysgjerrig på hvordan du pedagogisk kan utnytte spill i undervisningen? Eller kanskje du trenger tips til nye verktøy for elever som har behov for ekstra struktur og forutsigbarhet?

SPOT er Statpeds konferanse om inkluderende bruk av teknologi. Det er en praktisk konferanse som hvert år samler omlag 500 pedagoger til 30 ulike foredrag, seminarer og workshops. SPOT skal inspirere, gi oversikt og øke kompetansen om hvordan du kan bruke teknologi overfor elever med spesielle behov. 

Her er noen smakebiter fra årets program:

  • Petter Scherven snakker om språk i en digital tid
  • Live-podcast, «Rekk opp hånda» om fagfornyelse, teknologi og inkludering
  • Helsesista snakker om psykisk hele og livsmestring i en digital tid
  • Bred kodeworkshop
  • Amerikanske Dr. Sahin viser oss bruk av AR-teknologi og Google Glass overfor personer med  ADHD og autismespekterforstyrrelser.
  • Seminar om tilgjengelighet og plattformvalg
  • Seminar om teknologi for elever som har behov for ekstra struktur og forutsigbarhet 

Mer informasjon og påmelding på statped.no/spot