Statpedkonferansen

"Jeg vil lære! - et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"

Konferansen synliggjør spesialpedagogisk kompetanse og praksis og presenterer nyere forskning.

#statpedkonf19

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

19. og 20. mars 2019, Clarion Hotel, THE HUB