Statpedkonferansen

Neste års konferanse er 10.-11.mars  i Oslo. 

#statpedkonf20

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

10 og 11. mars 2020, Clarion Hotel, THE HUB