Statpedkonferansen

«Jeg vil også være med!» - om inkluderende spesialundervisning

Mellom 15 og 25 prosent av alle barn og elever har behov for et tilrettelagt pedagogisk tilbud.  På konferansen setter vi fokus på hvordan vi kan sørge for en mer inkluderende spesialundervisning.

#statpedkonf20

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

 

 

Oslo, 10. og 11. mars 2020, Clarion Hotel, THE HUB