Se opptak og last ned presentasjoner

19. mars

Læring og inkludering på dagsorden

Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner.

Læring fra et nevrologisk perspektiv

Marianne Fyhn, førsteamanuensis - Seksjon for fysiologi og cellebiologi, UiO. 

Last ned presentasjonen.

Learning opportunities and outcomes for children with disabilities: perspectives from the Global South

Nidhi Singal, Reader in Education, University of Cambridge 

Last ned presentasjonen

Glemmer vi læringen i inkluderingen? Betraktninger fra et brukerperspektiv

Terje Holsen, medlem Nasjonalt brukerråd, Statped.

Last ned presentasjon.

Hvordan ivareta det spesialpedagogiske perspektivet i utdanningene

Marit Uthus, førsteamanuensis institutt for lærerutdanning på NTNU

Last ned presentasjon.

 

Fra enerom til klasserom

Lise Schriwer, allmennlærer og Dorthe Naur, inspektør og allmennlærer på Stigeråsen skole. 

Last ned presentasjon.

Slik arbeider vi med å skape en likeverdig og inkluderende skolekultur bygget på et varmt hjerte og skarpt blikk

Miroslava Georgieva, elevrådsleder, Apalløkka skole

Elisabeth Dullu, rektor, Apalløkka skole

Fred Ivan Sydengen, undervisningsinspektør, Apalløkka skole

Last ned presentasjon.

Traumer og læring

Dag Ø. Nordanger, Psykologspesialist ved RVTS vest og Professor ved OsloMet

Last ned presentasjon.

En skole for alle – om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og konsekvenser for samfunnet

Camilla Stoltenberg, Stoltenbergutvalget 

Last ned presentasjon.

Last ned presentasjoner 

20. mars 

Center for Reaching & Teaching the Whole Child

Nancy Lourié Markowitz, grunnlegger og direktør av Center for Reaching & Teaching the Whole Child. Last ned presentasjon.

Livsmestring i skolen 

Anne Thorhild Klomsten, NTNU. Last ned presentasjon.

 

Læring for alle – pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker ASK

Kristine Stadskleiv, Oslo universitetssykehus, barneavdeling for nevrofag. Last ned presentasjon.

Ungdom på vei inn i arbeidslivet

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV. Last ned presentasjon.

Livsmestring som pedagogisk plattform i Bærumsskolen

Kari Kolbjørnsen Bjerke, avdelingsleder for grunnskoleutdanningen i Bærum kommune. 

Aase Lunde, rektor ved Eikeli skole. 

Last ned presentasjon.

Last ned presentasjoner: