Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel 3–6 år

Kursrekke for foreldre til hørselshemmede barn som ønsker et talespråklig fokus for barnet. 

Kursrekken består av tre temadager. 

Temadag 1: Kommunikasjon

 • Lyd og hørsel – audiologi
 • Lytteutvikling
 • Språkutvikling
 • Lese- og skriftspråkstimulering

Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse

 • Sosial kompetanse
 • Kommunikasjon, samspill og aktiv deltakelse 

Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

 • Overgang fra barnehage til skole
 • Språkutvikling og sosial kompetanse
 • Opplæringsloven
 • Tekniske hjelpemidler
 • Tilrettelegging og organisering

Åpne temadager 2019–2020

17. september 2019 
Overgang fra barnehage til skole
 (kurskode D3556G)

6. november 2019 
Kommunikasjon
 (kurskode D3607H)

11. februar 2020
Sosial utvikling og deltakelse
 (kurskode D3602C)

18. mars 2020
Overgang fra barnehage til skole
 (kurskode D3608I)

Meld deg på gratis ved å betale med kurskoden. 

Målgruppe

 • Foreldre til barn som bruker høreapparater eller CI
 • Foreldre til barn med ensidig hørselstap
 • Foreldre til barn med andre hørselsutfordringer, eks. hyppige mellomørevansker

Mål

Kurset skal gi foreldre til hørselshemmede barn relevant innføring i lytte- og talespråklig utvikling, tilrettelegging i hjem og barnehage og forberedelser til overgang fra barnehage til skole.

Påmelding

Deltakere melder seg på kurset elektronisk på statped.no med kurskode som de får oppgitt. 

Kostnader

Kursrekka er gratis for foreldrene. Foreldre kan søke kommune/PPT om å få dekket reiseutgifter og NAV om opplæringspenger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på ett av Statpeds kontorsteder. 

Slik kan du delta

 • Reise til aktuelt kontorsted i Statped der kurset gjennomføres.
 • Delta via videokonferanse (VK) fra andre Statped-kontorsteder i landet. Ved påmelding må du velge hvor du skal følge kurset fra.
 • Følge kurset fra et PPT-kontor med egnet VK-utstyr, etter avtale. Dersom dette er aktuelt, må du oppgi navnet på aktuelt PPT-kontor i Annet-feltet ved påmelding.