AVLYST/UTSATT grunnet KoronaBarnets stemme: selvbestemmelse og interessekartlegging for barn og unge med utviklingshemming

Tema: Barnets stemme, selvbestemmelse, interessekartlegging, barn og unge med utviklingshemming. 

Dato: 21.04.2020, kl 10.00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 10.04.2020
Målgruppe: Kursets målgruppe er fagpersoner som jobber med opplæring og undervisning av elever med utviklingshemming. Også andre som har erfaring eller interesse for feltet kan delta, men det vil være en fordel med kjennskap til barn og unge med utviklingshemming og/ eller arbeid for å fremme selvbestemmelse og barnets stemme. 
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: 600 kr inkl. en enkel lunsj

Kurset er Avlyst

Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i temaet barnets stemme, med fokus på selvbestemmelse og interessekartlegging. Det er særlig barn og unge med ulike grader av utviklingshemming som er vektlagt, men innholdet er aktuelt utover kursets målgruppe. Temaer som vil bli berørt er blant annet juridiske aspekter, læring av delferdigheter som medvirker til selvbestemmelse, interessekartlegging og Self-Determined Learning Model of Instruction (SDLMI).

 

 

Kontaktinformasjon

For faglig spørsmå kan kurslederne kontaktes:
  • Ulf Tore Gomnæs: ulf.tore.gomnaes@statped.no 
  • Terje Dalen: terje.dalen&statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator:

  • Pål Haugen: pal.eivind.haugen@statped.no, tlf. 951 80 495 

Aktuelle lenker


https://www.statped.no/laringsressurs/sammensatte-larevansker/barnets-stemme-ressurser-til-arbeid-med-selvbestemmelse/