Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse. Kurset er gjort om fra fysisk til digitalt kurs.

Personvern

Dato: 30.11.2020 kl. 09:00 - 15:30, 01.12.2020 kl. 09:00 - 14:30
Påmeldingsfrist: 26.11.2020
Målgruppe: Ansatte i PPT, i barnehage og skole og andre fagpersoner  
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: 400,-

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon.  Barn og unge med behov for ASK har behov for spesielt tilrettelagt språklig stimulering. Den språklige stimuleringen kan forstås som sirkulære prosesser mellom å erfare, lære og å bruke språket (Østvik, 2008). Bloom og Laheys (1978) språkmodell beskriver innhold, form og bruk som språkets tre komponenter. Vi vil vise dere hvordan dere kan bruke språkmodellen aktivt til å planlegge læringssituasjoner i barnehage og skole. Denne språkmodellen kan være en hjelp for å sikre at de rundt er gode språkmodeller, at de kan bruke språket i kommunikasjon og skape læring i meningsfulle sammenhenger. Vi vil ha fokus på praktiske eksempler.  

Kursinnhold består av innledende teori og refleksjon rundt hvordan omsette det teoretiske til egen praksis. Det vil bli gitt en innføring i hvordan utforme visuelt materiell, blant annet tematavler og kommunikasjonsknipper. Det legges opp til demonstrasjon og egne øvelser i modellering og pekeprating.  

Kursdeltagere må ha med egen pc. Alle som har lisenser på RollTalk Designer for Print, Boardmaker, Inprint3 eller lignende, må ha dette installert på sin pc i god tid før kurset. Det finnes mulighet for demoversjoner som kan installeres på maskinen. NB! Begrenset periode (21-30 dager).   

For best utbytte av kurset, anbefales det å gjennomgå modul 2 og 3 i ASK e-læringsressurs grunnkompetanse: ASK e-læring Denne e-læringen er gratis, og estimert tid er 2 timer og 40 minutt. 

De to kursdagene henger sammen, og derfor er det nødvendig med deltagelse på begge dagene. 

Påmeldte kursdeltakere vil få tilsendt kursmateriell og lenke for oppkobling i forkant av kursdagene.

Kursholdere er Audhild Nonslid, Camilla Thorsager Østby, Siw Askheim og Ann Kristin Tverbekkmo

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for innhold i kurset er Ann Kristin Tverbekkmo, e-post: ann.kristin.tverbekkmo@statped.no, mob. 95913607

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Pål Haugen: pal.eivind.haugen@statped.no, mob. 95180495.

Aktuelle lenker


https://www.statped.no/ask/
https://www.statped.no/ask/opplaringspakker/
https://www.statped.no/laringsressurs/ask/e-laring-grunnkompetanse-i-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!