Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Personvern

Dato: Fredag 6. november 2020, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 22.10.2020
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå.
Sted: Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsveien 5, 0166 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Leiter-3 består av en kognitiv profil og en oppmerksomhets- og minneprofil, og testen administreres nonverbalt. Kurset gir en innføring generelt om testen, systematisk gjennomgang av hver enkelt deltest, samt en oversikt over kognitive funksjoner og prosesser som testen kartlegger. Kurset vil i tillegg berøre likheter og ulikheter mellom Leiter-R og Leiter-3, resultatsammenstilling, prinsipper og verktøy for tolkning av resultater, testleders vurderingsskala og vekstskårer (inklusive kasuseksempler). Kursansvarlige er seniorrådgiver Espen Egeberg og spesialpsykolog Jan Arne Handorff.

 

Kontaktinformasjon

espen.egeberg@statped.no

jan.arne.handorff@statped.no

For praktiske spørsmål kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no  tlf. 90787782

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!