1. gang: Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3 | www.statped.no

1. gang: Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3

Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt våren og høsten 2022. 

Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.   

Påmelding

Personvern

Dato: Tirsdag 29. november 2022 - onsdag 30. november 2022 . Se tidspunkt for samlingene ved å trykke på lenken lenger ned.
Påmeldingsfrist: 11.11.2022
Målgruppe: Ansatte i PPT, ansatte i BUP, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, vernepleiere, barnehagelærere, lærere i småskolen (1.-3. klasse), ansatte i skolefritidsordningen (SFO), studenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Ansatte i skolehelsetjenesten, helsesykepleiere og ansatte i barnevernstjenesten som arbeider med barn med autisme vil også ha utbytte av modul 1.


Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- . Kurset er gratis for studenter og for kommuner som allerede søkt lignende tjenester fra Statped.

Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Kurset gjennomføres som kombinerte forelesninger, workshop, casedrøftinger og eventuelt nettstudium. Det er obligatorisk fremmøte og aktiviteter.

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på våren og høsten 2022. 

Krav for deltagerbevis: 80% deltagelse på samlingene og casearbeid mellom samlingene. 
  

Modul 3 tar opp og utdyper følgende temaer: 

Tirsdag 29.11.2022 og onsdag 30. november 2022
- Utfordrende atferd hos barn med autisme
- Funksjonell atferdsvurdering
- Planlegging og iverksetting av tiltak
- Spiseutfordringer

Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2.

 

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kan seniorrådgiver Meral Øzerk kontaktes.
Tlf. 91867957

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Nedlastinger

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!