2. gang: Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - Høst 2022 - Vår 2023 Modul 1 | www.statped.no

2. gang: Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - Høst 2022 - Vår 2023 Modul 1

Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet.    

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.  

Personvern

Dato: Tirsdag 20. september 2022 - onsdag 19. oktober 2022. Se dato for samlingene i oversikten lenger ned og i vedlagte program.
Påmeldingsfrist: 30.08.2022
Målgruppe: Ansatte i PPT, ansatte i BUP, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, vernepleiere, barnehagelærere, lærere i småskolen (1.-3. klasse), ansatte i skolefritidsordningen (SFO), studenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Ansatte i skolehelsetjenesten, helsesykepleiere og ansatte i barnevernstjenesten som arbeider med barn med autisme vil også ha utbytte av modul 1.


Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.000,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for studenter og for kommuner som allerede har søkt lignende tjenester fra Statped.

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Kurset gjennomføres som kombinerte forelesninger, workshop, casedrøftinger og eventuelt nettstudium. Det er obligatorisk frammøte og aktiviteter. 

Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på høsten 2022 og våren 2023.  

Krav for deltakerbevis: 80% deltagelse på samlingene og casearbeid mellom kursene. Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2 

Det kreves påmelding på hver enkel modul.

 

Modul 1 tar opp og utdyper følgende temaer: 

20.09.2022 kl. 1000 - 1500 og 21.09.2022 kl. 0900 - 1400
Innføring i autisme: Kjennetegn, risikofaktorer, utbredelse, komorbiditet (ADHD, DS, utviklingshemming, angst og TS) screeningsinstrumenter og flerspråklighet.

18.10.2022 kl. 1000 - 1500 og 19.10.2022 kl. 0900 - 1400
Kognitivteoretisk forståelsesramme med vekt på eksekutive funksjoner. Det vil settes søkelys på denne barnegruppens styrker og svakheter. 

Sosiale historier, gruppelæring og Intensiv interaksjon.


Se mer informasjon og program ved å klikke på lenkene lenger ned. 

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kan seniorrådgiver Meral Øzerk kontaktes.
Tlf. 91867957

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!